สื่อสารความคืบหน้าของงานให้หัวหน้าทราบ

คนทำงานเก่ง จะสื่อสารความคืบหน้าให้หัวหน้าทราบ แต่ว่า…

ก. ด้วยสื่ออะไร

ข. ด้วยความถี่ขนาดไหน

ค. จะบอกรายละเอียดมากน้อยเพียงใด

คำตอบคือ…

ขึ้นอยู่กับจริต สไตล์ ลักษณะเฉพาะ ของหัวหน้า แต่ละคน

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร

1. ถามกับหัวหน้า

2. ถามกับคนที่เข้าใจหัวหน้า

3. สังเกตจริตของหัวหน้า

4. สังเกต Feedback ที่หัวหน้ามีต่อเรา

5. ประเมินว่าหัวหน้าจะนำงานเราไปทำอะไรต่อ

เรามาดูรายละเอียดของแต่ละวิธีกันครับ

  1. ถามกับหัวหน้า

ให้ดูลักษณะด้วยว่าหัวหน้าเป็นคนตรงไปตรงมา หรือพูดอ้อม ๆ

หากตรงไปตรงมา เขาจะบอกเราได้อย่างชัดเจน

หากเขาเป็นคนที่พูดอ้อม ๆ เราอาจจะต้องข้ามไปเทคนิคข้ออื่น

2. ถามกับคนที่เข้าใจหัวหน้า

อาจจะเป็น เลขา มือขวา แม่บ้าน คนขับรถ คนสนิท

เกริ่นนำหน่อยก่อนจะถาม 

“ผมอยากสื่อสารให้หัวหน้าทราบความคืบหน้าในงาน

ถ้าเป็นงาน….ผมจะใช้วิธี…โดยมีความถี่….และนำเสนอแบบ…”

“ไม่แน่ใจว่า เหมาะสมเพียงใด ครับ”

แล้วนำคำตอบมาวางแผนการสื่อสาร

3. สังเกตจริตของหัวหน้า

ก. เขารับสารจากสื่ออะไร ข. เขาชอบให้มีความถี่ขนาดไหน ค. เขาชอบรายละเอียดหรือแค่ภาพใหญ่

4. สังเกต Feedback ที่หัวหน้ามีต่อเรา

ช่วงทำงานใหม่ ๆ ลองสังเกตดี ๆ หากเขาพูดตรงก็ดีไป

หากเขาไม่ใช่คนพูดตรง เราอาจจะถามว่า “อะไรที่ควรเพิ่ม อะไรที่ควรลด และอะไรที่ควรเริ่ม”

เราอาจจะพอได้ไอเดียมาพัฒนาวิธีสื่อสารของเรา

5. ประเมินว่าหัวหน้าจะนำงานเราไปทำอะไรต่อ

ใครคือคนที่จะรับงานจากหัวหน้าเราไป (ปกติคือ หัวหน้าของหัวหน้า)

คน ๆ นั้นเขาน่าจะติดตามความคืบหน้าในงานจากหัวหน้าเราแบบใด

แล้วพยายามสื่อสารความคืบหน้าในงานให้หัวหน้าเรา 

เพื่อให้เขา มีข้อมูลเพียงพอจะรายงานต่อไป ให้หัวหน้าของเขา