สร้างทีมงานให้ยอดเยี่ยม

จากหนังสือ It’s the manager ของ Gallup Inc. พบว่า

70% ของความผูกพันของพนักงาน มาจากผู้จัดการ

ในอเมริกา ผจก.จำแนกได้เป็น

30% เป็นผจก. ยอดเยี่ยม

20% เป็นผจก. ยอดแย่

50% เป็นผจก. ปานกลาง

หนังสือแนะนำว่า ถ้าเราสามารถทำให้

ผจก. ยอดเยี่ยม ขยับจาก 30% เป็น 60%

ผจก. ยอดแย่ลดลงเหลือเพียง ตัวเลขหลักเดียว

ผลประกอบการคุณจะก้าวกระโดดเพียงไหน

ลองหาหนังสือเล่มนี้อ่านดูครับ

น่าจะพบแนวทางหลาย ๆ วิธี เพิ่มผจก.ยอดเยี่ยมได้ครับ

จากประสบการณ์ที่เห็นผู้จัดการยอดเยี่ยมเขาทำกัน

ผมพบว่า พวกเขาสร้างทีมงานเก่ง ๆ มากขึ้น ด้วยวิธี…

1. On Boarding คนให้พร้อมก่อนเริ่มงาน

2. พูดคุยเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพตั้งแต่ต้น

3. On the job training ให้คนทำงานได้ดี

4. สนับสนุนด้วยการกรุยทางให้เขาทำงานได้

5. Check in ทุกสองหรือสี่สัปดาห์

6. Feedback สิ่งที่เขาทำได้ดี

7. เมื่อเขาทำพลาดบอก และชี้แนะทางแก้ไข