สร้างความเข้าใจระหว่างหัวหน้าและลูกน้องผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ปัญหาในการสื่อสารในที่ทำงาน
หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในองค์กรคือ
ความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจตนาของหัวหน้าและความเข้าใจของลูกน้องไม่ตรงกัน

สถิติที่น่าสนใจ
หนังสือ “Bringing out the Best in People” โดย Aubrey C. Daniels ระบุว่า
85% ของเวลาผู้บริหารหมดไปกับการนั่งคิดแทนลูกน้อง
แล้วบอกลูกน้องว่าต้องทำอย่างไร
แล้วกลับมาคิดใหม่ว่าจะทำอย่างไรดีเมื่อลูกน้องไม่ทำตามที่บอก
ซึ่งนี่เป็นสัญญาณของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การประเมินความเข้าใจ

สำหรับหัวหน้า

 • เวลาที่คุณสื่อสารถึงลูกน้อง คุณคิดว่าเขาควรจะเข้าใจคุณเพียงใด (0-100%)
 • หลังจากสื่อสารแล้ว คุณคิดว่าลูกน้องเข้าใจคุณได้ดีเพียงใด (0-100%)

สำหรับลูกน้อง

 • เวลาที่คุณสื่อสารถึงหัวหน้า คุณคิดว่าหัวหน้าควรจะเข้าใจคุณเพียงใด (0-100%)
 • หลังจากสื่อสารแล้ว คุณคิดว่าหัวหน้าเข้าใจคุณได้ดีเพียงใด (0-100%)

ความจริงในการสื่อสาร

 • ผู้พูดมักจะสื่อสารได้ประมาณ 50-75% ของเจตนา
 • ผู้ฟังมักจะเข้าใจได้ประมาณ 50-75% ของที่ได้ยิน
 • แต่ทั้งสองฝ่ายมักจะคิดว่าเข้าใจเจตนาของกันและกัน 100%

แนวทางแก้ไข

 1. ลำดับความคิดก่อนพูด: ก่อนพูด เรียบเรียงความคิดให้ชัดเจนก่อนในใจ แล้วจึงพูดออกไป
 2. สื่อสารอย่างชัดเจน: ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและถูกต้อง
 3. ฟังอย่างตั้งใจ: พยายามเข้าใจเจตนาของผู้พูด
 4. สรุปและถามแจกแจง: หลังจากการสื่อสาร สรุปเนื้อหาและเจตนา และถามเพื่อความชัดเจน
 5. ประเมินตนเอง: ใช้ชุดคำถามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประเมิน
 6. ประเมินผลลัพธ์: ดูว่างานที่ได้รับมอบหมายถูกดำเนินการตามเจตนาหรือไม่

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

หลายคนอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะบอกว่ามันดู พื้น ๆ มากเลย (Simple)
แต่ว่าขนาด พื้น ๆ แบบนี้ พวกเรายังสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจเลย
ลองคิดดูครับว่า “มันเป็นเพราะอะไรครับ”