สรุปหนังสือ Mentoring 101 – John C. Maxwell

ขอแนะนำหนังสือเกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยง หรือ Mentoring ชื่อ 

Mentoring 101 โดย John C. Maxwell 

แง่คิดบางส่วนจากหนังสือ Mentoring 101 – John C. Maxwell

1. เลือกเป็น Mentor เฉพาะคนที่ใช่และพร้อม

2. Mentor ต้องรู้จัก: จริต/เข้าใจสไตล์/ตัวตนเขาก่อนจะสอน

3. สังเกตว่าเขามีอิทธิพลกับใคร/ใครมีอิทธิพลกับเขา

4. ดึงศักยภาพดีที่ซ่อนอยู่ออกมาพัฒนาให้ยอดเยี่ยม

5. การพัฒนาคนต้องใช้เวลา ตั้งท้องยังต้องใช้ถึง 9 เดือน

6. อย่าใช้วิธีเดียวกับทุกคน สังเกตลักษณะของแต่ละบุคคลก่อน

7. โยงเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเขา

8. เมื่อจำเป็นต้อง Feedback ต้องกล้าที่จะบอกเขาแม้เราจะอึดอัด

9. อย่าส่งเสริมวิธีผิดที่ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ผมได้สรุปหนังสือเป็นภาษาไทยเหลือ 9 หน้า 

สามารถที่จะไป Download ได้ฟรีตาม Link ด้านล่างนี้ได้ครับ 

https://drive.google.com/file/d/1I6bk9DYdj7cay-OvihTHhopQCs7AN9A5/view?usp=sharing