วิธีให้กำลังใจเมื่อคนกำลังเผชิญปัญหาและอุปสรรค

เมื่อทีมงานของเราคนใดเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค 

การให้กำลังใจเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของหัวหน้าทีม

ลองประยุกต์ใช้แนวทางต่อไปนี้ดูครับ

1. ฟังอย่างใส่ใจ 

ก่อนอื่นควรเปิดใจฟังและพยายามเข้าใจปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญหน้า ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการแนะนำหรือให้คำแนะนำ บางครั้งการเฉยๆ ฟังก็ช่วยเสริมแรงกำลังใจได้

2. ถามเกี่ยวกับความรู้สึก 

ให้คนที่คุณสนใจเล่าสิ่งที่พวกเขารู้สึก เพื่อที่พวกเขาจะรู้สึกถูกเห็นและได้รับความสนใจ

3. สะท้อนความรู้สึกของพวกเขา 

การสะท้อนความรู้สึก ให้เขาทราบว่าเรากำลังรับรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร เป็นการแสดงความแคร์อย่างหนึ่ง 

4. แนะนำการมองเปลี่ยนมุมมอง 

อาจจะแนะนำให้พวกเขามองปัญหานั้นในมุมที่แตกต่าง เช่น จากการเห็นเป็นอุปสรรคไปสู่การเห็นว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้

5. ทำให้พวกเขาเข้าใจว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องปกติ

ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าปัญหานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่ได้นิยามว่าเป็นความล้มเหลว

อย่างไรก็ตาม เราแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

การให้กำลังใจคนแต่ละลักษณะจึงควรต่างกัน

เราจะให้กำลังใจคนที่รับผิดชอบสูงแบบไหน 

เราจะให้กำลังใจคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างไร 

เราจะให้กำลังใจคนที่เป็นคนวิตกกังวลใจมากอย่างไร 

เราจะให้กำลังใจคนที่ตรรกสูงอย่างไร

แนวทางคือ…

คนที่รับผิดชอบสูง:

– ชมเชยความพยายามและความมุ่งมั่นที่แสดงออกมา

– ยืนยันความรู้สึกของพวกเขา เมื่อพวกเขารู้สึกว่ามีภาระมากเกินไป

– แนะนำว่าการพักผ่อนและดูแลตนเอง เป็นความผิดชอบแบบหนึ่ง

คนที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง:

– หาจุดเด่นและความสามารถของพวกเขาเพื่อชมเชย

– ปลูกฝังการคิดแบบ “Growth Mindset” หรือการคิดว่าสามารถพัฒนาความสามารถได้

– หาเวทีให้พวกเขามีโอกาสทำสำเร็จ และเน้นบนการเรียนรู้และการพัฒนาเสมอ

คนที่วิตกกังวลใจมาก:

– ให้พื้นที่ในการแชร์ความรู้สึกและความกังวล

– สอนเทคนิคการจัดการความวิตก เช่น การหายใจเพื่อการผ่อนคลาย

– แนะนำให้พวกเขามองปัญหาอย่างมีเป้าหมาย รับรู้และยอมรับความรู้สึก

คนที่ตรรกสูง:

– เสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่อาจท้าทายความคิดของพวกเขา

– ยืนยันความคิดของพวกเขาและแสดงความเคารพต่อวิธีการคิด

– คุยเกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางความคิด และแสดงตัวอย่างของการมองความเป็นไปได้ในหลายมุม

ในทุกกรณี ความซื่อสัตย์ ความเปิดเผย และการเป็นจริงกับความรู้สึกของคุณเองเป็นสิ่งสำคัญ 

เราไม่สามารถแก้ปัญหาทุกปัญหาได้ แต่เราสามารถเป็นที่รองรับและเป็นแหล่งกำลังใจให้กับผู้อื่นได้