ร่วมประชุมแบบมืออาชีพ

การประชุมเป็นส่วนสำคัญของการทำงานของ Knowledge Workers

เพราะการประชุม เป็นเวทีที่

 • รับทราบนโยบาย
 • รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
 • แสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมจะมีนัยสำคัญสำหรับเราแต่ละคนในอนาคต
คนส่วนใหญ่ จะมองว่าเรามีความสามารถเพียงใด ขึ้นอยู่กับวิธีการแสดงความคิดเห็นของเราในที่ประชุม

ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมจึงสำคัญมาก

เพื่อให้เรามีความพร้อมในการประชุม

ผมขอเสนอแนะ แนวทางดังต่อไปนี้ครับ

เตรียมตัวก่อนเข้าประชุมแบบมืออาชีพ

 1. อ่านบันทึกการประชุมครั้งก่อน ระบุประเด็นสำคัญ
 2. เตรียมตัวหาข้อมูลสำหรับหัวข้อการประชุมในครั้งนี้
 3. ประเมินสไตล์ของประธานและคนที่มีบทบาทสูง
 4. ปรับตัวให้สอดคล้องบรรทัดฐานของสมาชิกส่วนใหญ่
 5. ระบุคำถามที่เราอาจจะถูกถาม และแนวทางตอบ
 6. ระบุคำถามที่อยากจะถาม และถามอย่างเหมาะสม
 7. ระบุประเด็นที่ควรออกความเห็น และหาจังหวะพูด
 8. ประเมินตนเองหลังจบ เพื่อนำไปพัฒนาในครั้งต่อไป