พัฒนา Coaching Skills อย่างไรให้เก่ง

Coaching Skills ประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ ลงไป เช่น

การสังเกต การฟัง การถาม การพูด การสร้างความเป็นกันเอง

สมมติว่าผม สังเกตเก่ง ฟังเก่ง พูดเก่ง แต่ยังถามไม่เก่ง

หากผมต้องการเป็นโค้ชให้เก่งขึ้น 

ผมต้องมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการถามให้เก่งขึ้น 

หากผมไปถามคนทั่วไปว่า “มีวิธีไหนบ้างในการพัฒนาการตั้งคำถามในการโค้ชให้เก่งขึ้น”

คำตอบที่ได้อาจจะเป็น…

ก. อ่านหนังสือ พลิกคำถามเปลี่ยนชีวิต

ข. อ่านหนังสือคำถามฉุกคิด

ค. เข้าอบรมโค้ชชิ่งที่สถาบัน A

ง. เข้าอบรมโค้ชชิ่งที่สถาบัน B

จ. Webinar The Right Question Institute

ฉ. Webinar Inquiry Institute

ตามแนวคิด 70-20-10 Model ของ Morgan McCall, Robert Eichinger และ Michael Lombardo จาก Center for Creative Leadership  ซึ่งได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง โดยแนวคิดนี้บอกว่าการพัฒนา Soft Skills นั้น ทำได้โดยสามกิจกรรมตามสัดส่วนคือ 

– จากชั้นเรียน / การฝึกอบรม / การอ่าน 10% 

– จากการโค้ช / มีพี่เลี้ยงช่วยสอน 20% 

– จากประสบการณ์การทำงาน 70% 

คำตอบที่คนส่วนใหญ่นึกถีงที่เกริ่นมา

จะเป็นการเข้าอบรมและการอ่านหนังสือ 

ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีผลเพียง 10% เท่านั้น

ส่งผลให้การพัฒนาทักษะของเราเป็นไปได้น้อย 

(10% เสมือนการฝึกว่ายน้ำจากการอ่านและนั่งฟัง Lecture เท่านั้น)

ดังนั้น ถ้าเราจะเก่งเรื่องไหน 

เราต้องรู้จักฝึกฝนจากประสบการณ์ให้มากที่สุด 

แล้วจะหาวิธีฝึกอย่างไร

มีคำถามที่ผมพัฒนาต่อยอดจากหนังสือ  Go – put your strengths to work by Marcus Buckingham 

โดยตั้งคำถามว่า

a. คุณจะทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาทักษะ…. 

b. คุณควรจะอ่านหนังสือเล่มใดบ้าง  

c. คุณควรจะไปเข้าอบรมวิชาไหนบ้าง  

d. มีงานวิจัยอะไรที่ควรจะทำบ้าง

e. ใครที่คุณควรสังเกตการณ์การทำงานเขาซักระยะหนึ่ง

f. Mentors คนไหนที่ควรไปคุยด้วยเพื่อพัฒนาทักษะนี้

g. เราจะไปสอนใครได้บ้าง

คำตอบที่ได้จะแตกต่างออกไปเลย

ลองมาดูคำตอบกันครับ โดยที่ผมได้กำกับ % ไว้ด้วยว่ากิจกรรมไหนอยู่ในกลุ่มไหนของ 10% 20% 70%

ตัวอย่าง: โค้ชเกรียงศักดิ์ อยากฝึกตั้งคำถามให้เก่ง จะได้แนวทางการพัฒนา “การตั้งคำถาม” ดังนี้ครับ

คุณจะทำอะไรบ้างเพื่อเป็นการพัฒนา “การตั้งคำถาม” ของคุณ

a.1 เมื่อมีคนถามความเห็นตั้งคำถามกลับ วันละ 1 ครั้ง (70%)

a.2 ฝึกเขียนเรื่องสั้นการโค้ช 1 ครั้ง/สัปดาห์ (70%)

a.3 จินตนาการ 1ครั้ง/สัปดาห์ ว่าถูกโค้ชโดย Peter Drucker สังเกตคำถาม (70%)

a.4 ทำงานโค้ชผู้บริหาร 1 คน/สัปดาห์ (70%)

คุณควรจะอ่านหนังสือเล่มใดบ้าง 

b.1 ฟัง Audiobook Quiet Leadership ของ David Rock วันละ 15 นาที (10%)

คุณควรจะไปเข้าอบรมวิชาไหนบ้าง

ยังไม่อบรมในตอนนี้

มีงานวิจัยอะไรที่ควรจะทำบ้าง

 d. 1 บันทึก Question Diary ทุกวันสังเกตคำถามดี ๆ จากทุกคนรวมเราด้วย (70%)

ใครที่คุณอาจจะสังเกต/ศึกษาการทำงานเขาซักระยะหนึ่ง

ยังไม่สังเกตการณ์ใครในตอนนี้

Mentors คนไหนบ้างที่คุณควรจะไปคุยด้วยเพื่อพัฒนาจุดแข็งข้อนี้ 

f.1 Zoom คุยกับ Perry Lam 1 ครั้ง/12 เดือน (20%) 

 f.2 Zoom คุยกับ JFC 1 ครั้ง/6 เดือน (20%)

เราจะไปสอนใครได้บ้าง

g.1 โค้ช จิตอาสา ให้นิสิตมหาวิทยลัย 1 ครั้ง/สัปดาห์  (70%)

 g.2 โค้ชจิตอาสาให้โค้ชมือใหม่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ (70%)

g.3 เขียนลง Facebook 1 เรื่อง/สัปดาห์ ในลักษณะชุดความคิดเป็นคำถาม (70%)

ดังนั้น หากจะประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ ให้ทำดังนี้ครับ

1. ระบุทักษะที่คุณจะพัฒนามาหนึ่งเรื่อง

2. ตั้งคำถาม a.-g. โดยหาคำตอบในลักษณะของกิจกรรมที่ฝึกฝนเพื่อหาประสบการณ์ตามตัวอย่าง

3. ลงมือทำตามแผน