พัฒนา ทักษะการฟังของผู้นำ ด้วย 70/20/10 Framework

ทักษะการฟังของผู้นำ

จากประสบการณ์ และแนวคิดต่าง ๆ ผมประมวลว่ามี 4 ระดับ

ระดับ 1: เข้าใจเนื้อหา ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ

ระดับ 2: เข้าใจเนื้อหา และอารมณ์ ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ

ระดับ 3: เข้าใจเนื้อหา อารมณ์ ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ และยอมรับความคิดที่แตกต่างได้

ระดับ 4: เข้าใจเนื้อหา อารมณ์ ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ ยอมรับความคิดที่แตกต่างได้ และมองหาจุดร่วมได้

วิธีพัฒนา ในแต่ละระดับทำอย่างไร

ระดับ 1: เข้าใจเนื้อหา ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ

วิธีพัฒนา: อยู่กับปัจจุบัน / ทวนสิ่งที่ได้ยินในใจ / สรุปสิ่งที่ได้ยินเมื่อเขาพูดจบ

ระดับ 2: เข้าใจเนื้อหา และอารมณ์ ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ

วิธีพัฒนา: อยู่กับปัจจุบัน / ทวนสิ่งที่ได้ยินในใจ / สรุปสิ่งที่ได้ยินเมื่อเขาพูดจบ / บอกเขาว่าเราคิดว่าเขารู้สึกอย่างไร

ระดับ 3: เข้าใจเนื้อหา อารมณ์ ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ และยอมรับความคิดที่แตกต่างได้

วิธีพัฒนา:  อยู่กับปัจจุบัน / ทวนสิ่งที่ได้ยินในใจ / สรุปสิ่งที่ได้ยินเมื่อเขาพูดจบ / บอกเขาว่าเราคิดว่าเขารู้สึกอย่างไร / เชื่อมั่นว่าเขามีเจตนาดี

ระดับ 4: เข้าใจเนื้อหา อารมณ์ ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ ยอมรับความคิดที่แตกต่างได้ และมองหาจุดร่วมได้

วิธีพัฒนา: อยู่กับปัจจุบัน / ทวนสิ่งที่ได้ยินในใจ / สรุปสิ่งที่ได้ยินเมื่อเขาพูดจบ / บอกเขาว่าเราคิดว่าเขารู้สึกอย่างไร / เชื่อมั่นว่าเขามีเจตนาดี / บอกมุมมองที่เราคิดว่าเหมือนและต่าง

สมมติว่า C-Level คนหนึ่ง เป็น Candidate CEO ในบริษัทหนึ่ง ในอีกสองปีข้างหน้า

แต่ว่า ระดับการฟังยังอยู่ในระดับ เข้าใจเนื้อหา ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ

ขณะที่ใน IDP ระบุว่า Priorioty สำคัญของเขาคือ “การพัฒนาเรื่องนี้ไปสู่ระดับ 4 ภายใน 3 ปีให้ดี”

เราจึงนำเรื่องนี้มาวางแผนพัฒนา โดยการใช้คำถาม ถามไปที่ 70-20-10 Rule แต่ละข้อ

เพื่อให้ได้คำตอบออกมาเป็นกิจกรรมที่เราจะลงมือไปพัฒนา 

โดยเราอาจจะวางแผนว่า ในปีแรก 

จากระดับ 1 เข้าใจเนื้อหา ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ

ไประดับ 2 เข้าใจเนื้อหา และอารมณ์ ตรงตามที่ผู้พูดต้องการ

ตัวอย่างเช่น… 

คำถาม 10% “คุณคิดว่าต้องเข้าอบรมวิชาอะไร” / อ่านหนังสืออะไร

  • 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง Signature Edition 4.0 on site PacRim 12 ชม. 
  • Active Listening with Empathy Webinar 1 ชม.

คำถาม 20% “คุณคิดว่า ใครที่พอจะเป็นพี่เลี้ยง/โค้ช ในเรื่องนี้ให้เราได้บ้าง”

– จ้างโค้ชมาโค้ชตัวต่อตัว เดือนละ 3 ชม. 6 เดือน = 18 ชม.

คำถาม 70% “คุณคิดว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในทักษะนี้ให้เก่งขึ้น”

คำตอบที่ได้ ต้องมีหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุม 70%

ตัวอย่างคำตอบของกิจกรรม เช่น

1. ฝึกการฟัง 80% ในการสนทนาสำคัญวันละ 30 นาที = 100 ชม./ปี 

2. นั่งสมาธิวันละ 15 นาที เพื่อฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน = 50 ชม./ปี

3. ฝึกการฟัง ด้วยการถอดเทป Podcast ที่สนใจ สัปดาห์ละ 1 ชม = 50 ชม./ปี

ถ้าเรานำจำนวนชั่วโมงในแต่ละรูปแบบมารวมกัน = 231 ชม. 

อบรม 13 ชม. = 6 %

โค้ช 18 ชม.  = 8%

ประสบการณ์/ลงมือทำจริง  ชม. 200 = 86%

แล้วนำกิจกรรมทั้งหลายมาจัดทำเป็นแผนงานใน 12 เดือนข้างหน้าครับ