1.3 พัฒนาทักษะการถาม

“ไม่มีคำถามโง่ๆ  และไม่มีใครโง่จากการถาม  คนจะเริ่มโง่ตอนที่ไม่กล้าถาม”

Charles Steinmetz

แล้วเราจะพัฒนาการตั้งคำถามให้เก่งขึ้นได้อย่างไร

เริ่มต้นที่ความเชื่อก่อนว่า การตั้งคำถามเก่งคือสิ่งจำเป็น

แล้วจึงมาสู่ วิธีพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม

1. ศึกษาหลักการตั้งคำถามจากแหล่งต่าง ๆ

2. ฝึกถามบ่อย ๆ ด้วยการเขียนและถาม

3. ถามคนถามเก่ง “เขาคิดอย่างไรก่อนจะถาม”

4. ขอให้คนถามเก่งเป็น Mentor/Coach

5. สะสมคำถามดี ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ทุกวัน

6. ฝึกถาม > ประเมินผล > พัฒนาการถาม

คนตั้งคำถามเก่ง จะตั้งคำถามที่เก่งกับตัวเอง และตั้งคำถามที่เก่งกับคนอื่น

ในแต่ละวัน เรามีโอกาสเจอผู้คนหลากหลาย แต่ละคนที่เราพบนั้นมีโอกาส “ให้ความรู้” กับเราเสมอ

ในหนังสือ:  สุดยอดคำถามสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ – John C. Maxwell

ผู้เขียนได้ระบุว่า “คำถามที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้จากทุกคนที่เราพบคือ…”

1. บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณได้เรียนรู้มาคืออะไร

2. ตอนนี้คุณกำลังเรียนรู้เรื่องอะไร

3. ความล้มเหลวมีส่วนกำหนดชีวิตคุณอย่างไรบ้าง

4. คุณรู้จักใครที่ผมควรรู้จักบ้าง

5. คุณอ่านอะไรที่ผมควรอ่านบ้าง

6. คุณได้ทำอะไรที่ผมควรทำบ้าง

7. ผมจะสร้างคุณค่าให้คุณได้อย่างไรบ้าง

พยายามวางแผนการสนทนาของเราโดยที่เรา “ฟัง” มากกว่า “พูด”

การมีชุดคำถามที่ดีเหล่านี้ จะเปิดโอกาสให้เราได้ฟังเรื่องดี ๆ จากทุกคนที่เราได้พบเจอครับ

เราอาจจะลองเลือกใช้บางคำถามสำหรับแต่ละคนโดยดูจากสถานการณ์ 

ในชีวิตจริง เราคงไม่สามารถถามทุก ๆ คำถามนี้กับทุก ๆ คน ในทุก ๆ สถานการณ์นะครับ