พนักงานใหม่ควรบริหารความคาดหวังจากการปฐมนิเทศอย่างไร

องค์กรส่วนใหญ่มักมีระบบการปฐมนิเทศที่ไม่ค่อยดี หรืออาจจะมีดีแต่ต้องรอให้พนักงานมีจำนวนครบก่อน 

หากพนักงานใหม่มีความคาดหวังสูงว่าจะได้รับการปฐมนิเทศที่ดี โดยเฉพาะหากเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง จึงอาจจะผิดหวังได้

ในบริบทแบบนี้ พนักงานใหม่ควรบริหารความคาดหวังของตนเองอย่างไร 

หากเขาได้รับการปฐมนิเทศที่ไม่ดีเขาควรคิดบวกอย่างไร 

การปฐมนิเทศในองค์กรเป็นขั้นตอนที่สำคัญและส่งผลต่อความรู้สึกและความคาดหวังของพนักงานใหม่ในระยะยาวอย่างแน่นอน ในบริบทที่องค์กรไม่มีระบบการปฐมนิเทศที่ดี หรืออาจจะมีแต่ไม่ค่อยเป็นระบบ มีหลายวิธีที่พนักงานใหม่สามารถบริหารความคาดหวังและคิดบวกได้:

1. ปรับความคาดหวัง: 

ควรเข้าใจว่าการปฐมนิเทศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กร และไม่ควรให้มันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหรือความคาดหวังในระยะยาว

2. เรียนรู้ด้วยตนเอง: 

หาข้อมูลหรือทรัพยากรที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและงานของคุณได้ดีขึ้น

3. สร้างเครือข่าย: 

พบปะและสื่อสารกับคนในองค์กร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และหาคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ

4. ขอคำแนะนำ: 

หากคุณรู้สึกว่าการปฐมนิเทศไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน

5. คิดบวก: 

คิดถึงสิ่งที่คุณได้รับ แม้จะไม่ได้รับการปฐมนิเทศที่ดี แต่อาจมีสิ่งอื่นๆ ที่คุณได้รับจากองค์กรนั้น ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาได้

6. แชร์ความคิดเห็น: 

หากมีโอกาส คุณควรเปิดเผยความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการปฐมนิเทศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อมูลย้อนกลับสามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงได้

7. เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง: 

ในฐานะของคนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน คุณสามารถเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศได้

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมเช่น…

ความเข้าใจในบทบาท: 

หากการปฐมนิเทศไม่ชัดเจน พนักงานใหม่ควรจะพยายามให้มากที่สุดในการเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองให้ชัดเจน ซึ่งอาจจะต้องไปค้นหาข้อมูลหรือถามคนอื่นๆ ในองค์กร

การสร้างความไว้วางใจ: 

หากการปฐมนิเทศไม่เป็นไปอย่างดี ความไว้วางใจในองค์กรอาจจะลดลง ดังนั้น ควรหาวิธีในการสร้างความไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นผ่านการสื่อสารที่เปิดเผยหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีม

การปรับตัวและความยืดหยุ่น: 

ในบางครั้ง การที่การปฐมนิเทศไม่ดีอาจเป็นสัญญาณของปัญหาในองค์กร การที่คุณสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นในสถานการณ์แบบนี้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

การเป็นผู้นำของตนเอง: 

หากองค์กรไม่สามารถให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่เพียงพอ คุณควรจะเป็นผู้นำของตนเอง โดยหาคำตอบและแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง

การสะสมประสบการณ์: 

แม้ว่าการปฐมนิเทศจะไม่ดี แต่คุณยังสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นี้ และนำมันไปปรับปรุงหรือแก้ไขในอนาคต

การให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ: 

ในฐานะของคนที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการและการสื่อสาร คุณอาจจะให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

หากเป็นพนักงานใหม่ ที่เริ่มงานในบริษัทที่ระบบการปฐมนิเทศน์ยังไม่ดีเช่น… 

ในบริษัท Start Up ควรทำอย่างไร

ใน HPO ควรจะทำอย่างไร 

ในองค์กรอนุรักษ์นิยมควรทำอย่างไร 

ใน SME ควรทำอย่างไร 

ในระบบข้าราชการควรทำอย่างไร

1. บริษัท Start-Up

เป็นผู้สำรวจ: ในบริษัท Start-Up ระบบและกระบวนการอาจยังไม่เป็นระบบ ดังนั้นคุณควรจะเป็นผู้สำรวจและเรียนรู้อย่างอิสระ

เสนอแนวคิด: บริษัท Start-Up มักจะยินดีรับคำแนะนำ คุณอาจเสนอวิธีการปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศ

2. HPO (High-Performance Organization)

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ: ใน HPO, คุณควรหาโอกาสเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

เป็นผู้นำของตนเอง: ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ความคาดหวังต่อคุณจะสูง คุณควรจะเป็นผู้นำของตนเองและหาทางปรับปรุงสิ่งที่ขาดหายไป

3. องค์กรที่อนุรักษ์นิยม

เคารพวัฒนธรรมและประเพณี: องค์กรแบบนี้มักมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เข้มงวด คุณควรเรียนรู้และเคารพนั้น

เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง: ถ้าคุณเห็นว่ามีสิ่งที่ควรปรับปรุง คุณควรเสนอในทางที่เคารพและรองรับวัฒนธรรมขององค์กร

4. SME (Small and Medium-sized Enterprises)

เป็นหลายหน้าที่: ใน SME, คุณอาจต้องทำหลายงานที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจง คุณควรพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัว

สร้างความสัมพันธ์: ความสัมพันธ์ใน SME มักจะสำคัญมาก คุณควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีม

5. ข้าราชการ

เข้าใจระบบและข้อบังคับ: ในสถานที่ทำงานของข้าราชการ ข้อบังคับและระเบียบวินัยมักจะเข้มงวด คุณควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม

ใช้เวลาในการปรับตัว: การเปลี่ยนแปลงในระบบข้าราชการอาจช้า คุณควรใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้

ในทุก ๆ สถานการณ์ คุณควรจะมีความยืดหยุ่น และพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและระบบขององค์กรครับ