ปลดล็อคความสามารถในการพัฒนาตัวเองผ่าน “การสังเกต”

ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง
เราจึงไม่ควรหยุดการพัฒนาตนเอง

แต่คำถามที่คงเหลือคือ “เราควรเริ่มจากไหน?”
คำตอบอาจจะน่าแปลกตา—การสังเกต

ทำไมการสังเกตถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี?

การรู้จักวิธีการเรียนรู้ของตนเอง: หากคุณไม่รู้ว่าวิธีการเรียนรู้ของคุณคืออะไร การลอกวิธีการของผู้อื่นอาจไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ดี คุณจะหลงเข้าไปในวงจรของการเปรียบเทียบที่ไม่จำเป็นและอาจด้อยค่าตัวเองโดยไม่จำเป็น

องค์ความรู้จากการสังเกต: หลายคนที่สำเร็จในชีวิต ไม่ได้มีการศึกษาที่หรูหรา แต่พวกเขามีความสามารถในการสังเกต—ไม่เพียงแต่ตนเองแต่ยังรวมถึงบุคคลอื่นและบริบทที่หลากหลาย

วิธีการสังเกตและปรับปรุงทักษะ

  1. มีสติตระหนักรู้ อยู่กับปัจจุบัน: ฝึกสติในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยไม่วิพากษ์วิจารณ์
  2. การตั้งเป้าหมายในการสังเกต: กำหนดเป้าหมายหรือหัวข้อที่คุณต้องการสังเกต
  3. มองหาความแตกต่างจากแบบแผน: สังเกตรูปแบบหรือพฤติกรรมที่คุณไม่คาดคิด
  4. ตั้งคำถามกับตัวเอง: ถาม “ทำไม” เพื่อสำรวจความหมายและความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้น
  5. การบันทึกและทบทวน: จดบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสังเกตได้เพื่อทบทวนและสะสมความรู้
  6. การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ: สอบถามและเรียนรู้จากคนที่มีทักษะการสังเกตที่ดี

การสังเกตคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ไร้ขอบเขต และยิ่งคุณปฏิบัติมันอย่างสม่ำเสมอ คุณจะเห็นความสัมพันธ์และความหมายที่ซ่อนเร้นในสิ่งรอบข้างคุณ ทั้งนี้จะส่งผลสู่การพัฒนาทักษะและความรู้ในระดับที่ยิ่งใหญ่

โดยการฝึกทักษะการสังเกตนี้ คุณไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง แต่ยังเป็นการลงทุนในความสำเร็จและคุณภาพชีวิตในระยะยาวอีกด้วย