บูรณาการ Coaching ใน Career Plan

Coaching ในบริบทของหัวหน้าคืออะไร 

คือการสนทนาระหว่างหัวหน้าทีมกับลูกทีมเป็นรายบุคคล

โดยพยายาม Tailor Made การสนทนาให้เหมาะกับจริต เป้าหมาย และสไตล์แต่ะคน

เป็นการสนทนาเพื่อการพัฒนาให้ทีมงานแต่ละคนมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพสูงสุดในองค์กร

กระดุมเม็ดแรกก่อนที่จะมีการ Coaching คืออะไร

คือการสนทนาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละคน หรือ Career Plan

ซึ่งการสนทนาเรื่อง Career Plan จะครอบคลุมว่า

1. เป้าหมายในหน้าที่การงานของเขาในระยะยาวคือตำแหน่งอะไร

2. ตำแหน่งนั้น ต้องการคุณสมบัติอะไรบ้าง

3. คุณสมบัติข้อไหนบ้าง สามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์ในปัจจุบัน

4. คุณสมบัติข้อไหนที่เขาต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วย Coaching จากหัวหน้า

5. คุณสมบัติข้อไหนที่เขาควรหาทางพัฒนาจากประสบการณ์อื่นในอนาคต

6. คุณสมบัติข้อไหนที่เขาอาจจะต้องหาหนทางพัฒนาด้วยวิธีอื่น ๆ

ซึ่งในหัวข้อที่ 4 ก็จะนำมาสู่การสนทนาเรื่อง Coaching กันต่อไป

Career Plan จะมาตอนไหน

เมื่อพูดถึง Career Plan มันควรจะมาหลังจากการทำงานไประยะหนึ่ง

ซึ่งหมายความว่า ก่อนหน้านั้นหัวหน้าและลูกทีม

อาจจะมีการสนทนากันในลักษณะคล้าย Coaching 

แต่ที่จริงเป็น On the Job Training (OJT) มากกว่า

ตัวอย่าง

กนก พนักงานขายใหม่ ทำงานขึ้นตรงกับขจรหัวหน้าทีมขาย

ในช่วง 1-3 เดือนแรกหน้าที่ขจรคือ On the job training (OJT) 

เพื่อให้กนกทำงานให้เป็น ตอนนี้บทบาทขจรเป็นทั้งหัวหน้า ครู และพี่เลี้ยง

เมื่อกนกผ่านการทดลองงาน และดูมีความรับผิดชอบดี 

ขจรก็จะทำหน้าที่หัวหน้า บริหารผลงานจากระบบบริหารผลงานที่มี

โดยหัวใจสำคัญคือการ Feedback สม่ำเสมอเดือนละครั้ง

Feedback บอกให้กนกทราบว่าทำอะไรได้ดี และหากพลาดแก้ไขอย่างไร

หากทำอะไรพลาด ขจรก็มีหน้าที่แนะนำให้ทำให้ถูกต้อง

ตอนนี้เป็นการผสมกันระหว่าง OJT + Coaching

พอครบปีก็เริ่มมีการคุยกันเรื่อง Career Plan

แล้วตอนนี้ขจรก็จะแนะนำเรื่อง Coaching ให้กนกทราบ

เราลองมาดูตัวอย่างการคุยกันเรื่อง Career Plan ของสองคนที่ว่ามา 

1. เป้าหมายในหน้าที่การงานของเขาในระยะยาวคือตำแหน่งอะไร

กนกบอกว่า เขาขอเวลาสามปี จากหนักงานขายใหม่เป็นพนักงานขายอาวุโส

และขอเวลาสองปีในฐานะพนักงานอาวุโส เพื่อขึ้นเห็นหัวหน้าทีมขายแทนขจร

2. ตำแหน่งนั้น ต้องการคุณสมบัติอะไรบ้าง

ดังนั้นเป้าหมายระยะกลางคือ พนง.ขายอาวุโส ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญคือ

ก. ขาย บริการ และทำงาน Admin. ได้ตามเป้าหมาย

ข. วิเคราะห์ตลาด คู่แข่งได้

ค. คาดการณ์แนวโน้มลูกค้าได้

ง. เป็นพี่เลี้ยงให้พนักงานขายใหม่ได้

3. คุณสมบัติข้อไหนบ้าง สามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์ในปัจจุบัน

ก. ข. ค.

4. คุณสมบัติข้อไหนที่เขาต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วย Coaching จากหัวหน้า

ง. การเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงานขายใหม่

5. คุณสมบัติข้อไหนที่เขาควรหาทางพัฒนาจากประสบการณ์อื่นในอนาคต

ยังไม่มี

6. คุณสมบัติข้อไหนที่เขาอาจจะต้องหาหนทางพัฒนาด้วยวิธีอื่น ๆ

ยังไม่มี

ขจรก็จะมานั้งวางแผนร่วมกันกับกนกว่า 

“ขจร จะ Coaching กนก ให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างไรในสองปีข้างหน้า”

ก็จะเกิด Coaching Plan ขึ้นมา

แล้วหลังจากนั้น ขจรก็จะทำหน้าที่โค้ชกนก 

ซึ่งเป็นงานที่เสริมจากการบริหารผลงานในฐานะหัวน้าที่ยังต้องทำควบคู่กันไป

นี่คือลำดับที่เหมาะสมของ Coaching ในส่วนของ Career Plan

ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นส่วนของ Performance Managment System