ทบทวน Soft Skills ของเราในสัปดาห์ที่ผ่านมา

คนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี คือคนที่มี Soft Skills ที่ดี

คนเหล่านี้ มีความตระหนักรู้ในตนเองที่ดี

เขาทำได้อย่างไร

เขาหมั่นประเมินตัวเองเป็นระยะ

ลองดูครับว่า…

“สัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างไรบ้าง” ด้วยชุดคำถามเหล่านี้ดูครับ

1. เราชื่นชมเมื่อเห็นคนอื่นทำดีในเรื่องใดบ้าง

2. มีใครขอให้เราบอกสิ่งที่เขาควรปรับปรุงบ้าง

3. มีครั้งไหนบ้าง ที่สื่อสารไปแล้วคนเข้าใจเราผิด

4. มีครั้งไหนบ้าง เราตัดสินใจไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ

5. หากย้อนกลับไปได้เรื่องไหนอยากทำต่างจากเดิม

6. มีการสนทนาครั้งไหนบ้าง ที่เราฟังมากกว่าพูด

หากเราสามารถจัดเวลา 15-30 นาที นั่งทบทวนตอบคำถามเหล่านี้

ประโยชน์คือ “เราจะมีความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น”

ทำให้เราน่าจะมีระดับอัตตาที่เหมาะสมมากขึ้น

ส่งผลให้วุฒิภาวะดีขึ้น

และเราจะทำงานร่วมกับคนได้ดีมากยิ่งขึ้น

แง่คิดสำหรับคำตอบแต่ละข้อ

1. เราชื่นชมเมื่อเห็นคนอื่นทำดีในเรื่องใดบ้าง – หากไม่มีเลย คุณอาจเป็นคนที่จับผิดมากกว่าจับถูก ลองให้ความสนใจในศักยภาพ ความสามารถ และจุดแข็งของคนรอบ ๆ ตัวคุณ

2. มีใครขอให้เราบอกสิ่งที่เขาควรปรับปรุงบ้าง – หากไม่มีเลย คุณก็อาจจะไม่มีใครมาบอกสิ่งที่คุณควรปรับปรุงตัวเอง หรือคุณอาจจะอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยมุ่งจะพัฒนาทีมงานซึ่งกันและกันเท่าไร

3. มีครั้งไหนบ้าง ที่สื่อสารไปแล้วคนเข้าใจเราผิด – หากไม่มีคำตอบนี้เลย คุณอาจขาดความตระหนักรู้ตนเอง และควรเริ่มทบทวนตนเองในแต่ละวัน 

4. มีครั้งไหนบ้าง เราตัดสินใจไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ – และถ้าย้อนกลับไปได้เราจะทำแตกต่างจากเดิมอย่างไร

5. หากย้อนกลับไปได้เรื่องไหนอยากทำต่างจากเดิม – หากไม่มีเลยคุณอาจจะเข้าข้างตัวเองมากเกินไป 

6. มีการสนทนาครั้งไหนบ้าง ที่เราฟังมากกว่าพูด – หากมีจะทำอย่างไรให้มีมากขึ้น หากไม่มีเราจะเริ่มเมื่อใด