ตัวอย่างการเป็น “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”

มนุษย์มีทางเลือกในการจัดการเปลี่ยนแปลงหลายทาง เช่น

ก: ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง

ข: ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ค: วางแผนก่อนการเปลี่ยนแปลง

ง: สร้างการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มที่มีน้อยคือกลุ่มที่เลือก สร้างการเปลี่ยนแปลง

หากองค์กรใดมีคนกลุ่มนี้เยอะ

องค์กรนั้นก็จะเป็นองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี

และเป็นองค์กรชั้นนำล้ำกว่าองค์กรทั่วไป

หลักคิดของคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงคืออะไร

1. จะทำสิ่งที่ทำอยู่แล้ว ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

2. อะไรอาจเป็น painpoint ของลูกค้า ในอนาคต

3. อะไรคือโอกาสที่ลูกค้าอาจมองข้าม

4. อะไรคืออนาคตที่กำลังเกิด

เรามาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้แต่ละคำถามกันดูครับ

โดยสมมติว่า มีรปภ.หญิง ที่คอนโดฯ แห่งหนึ่ง มีพฤติกรรมดังนี้

1. จะทำสิ่งที่ทำอยู่แล้ว ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

เธอจะคอยสังเกตว่า ลูกบ้านแต่ละคนเป็นอย่างไร

และหมั่นจำชื่อเล่น และชั้นที่อาศัยอยู่

เวลามีไรเดอร์มาส่งอาหาร เธอจะคอยสังเกต

และบอกลูกบ้านว่าอาหารของแต่ละคนอยู่จุดไหน

2. อะไรอาจเป็น painpoint ของลูกค้า ในอนาคต

เธอเสนอนิติฯ ว่าน่าจะเริ่มมีจุดชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้ว 

เพราะมีลูกค้าหลายรายสนใจกำลังจะซื้อรถ EV เร็ว ๆ นี้

3. อะไรคือโอกาสที่ลูกค้าอาจมองข้าม

เธอคอยแจ้งลูกค้าที่สนใจออกกำลังกายในยิม

ว่าช่วงไหนที่คนไม่มากนัก 

เพื่อจะได้ออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึง

4. อะไรคืออนาคตที่กำลังเกิด

เธอเสนอให้โครงการจัดทำทางลาด

สำหรับรถเข็นของผู้สูงอายุในทุกจุดที่ควรมี

เพราะเธอเริ่มเห็นลูกบ้านที่สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

หากใครสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ได้มากเพียงใด

ตัวเขาและองค์กรก็จะก้าวหน้าได้มากเพียงนั้นครับ