ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน HPO

เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นตัวแปรไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อทุกส่วนขององค์กร 

การเตรียมพร้อมและปรับตัวเป็นสิ่งที่ Knowledge Workers ต้องทำ

เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในยุคที่มีการแข่งขันสูง

Knowledge Workers ใน HPO ควรปรับตัวดังนี้

สร้างรายได้เพิ่ม

การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร 

ตัวอย่างเช่น บริษัทซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโมดูลใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์ได้

ลดต้นทุน

วิธีการ Lean Management หรือการจัดการแบบลีน ซึ่งเน้นการลดของเสียและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการลดต้นทุน 

ตัวอย่างเช่น การใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าและลดการสูญเสียเวลาเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน

ความพึงพอใจของลูกค้า

การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เยี่ยมยอดเป็นสิ่งที่องค์กรควรมุ่งเน้น การให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายและการสนับสนุนลูกค้าสามารถเพิ่มความพึงพอใจได้อย่างมาก 

ตัวอย่างเช่น การมีทีมบริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ขวัญกำลังใจคนทำงาน

บรรยากาศที่ดีและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพนักงานสามารถช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจได้  

การมีโครงการรับรู้คุณค่าพนักงานและการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสามารถส่งเสริมแรงจูงใจได้ 

ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งโปรแกรมการสอนงานภายในองค์กรที่ช่วยพัฒนาทักษะของพนักงาน

สร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร

การนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรไม่เพียงแต่ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวอย่างเช่น การสร้างสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการทดลองสิ่งใหม่ ๆ สามารถนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การใช้แนวทางเหล่านี้สามารถช่วยให้ Knowledge Workers ใน HPOs สร้างคุณค่าให้กับองค์กรและตัวเองได้ โดยไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรเติบโต แต่ยังส่งเสริมให้พวกเขาพัฒนาความสามารถและเพิ่มความมั่นคงในอาชีพการงานอีกด้วย

แนวทาง คำถามชวนคิด สำหรับพวกเรา

1. เราจะสร้างรายได้เพิ่มให้องค์กรได้อย่างไรบ้าง

2. เราจะลดต้นทุนในการดำเนินการได้อย่างไรบ้าง

3. เราจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง

4. เราจะทำให้ขวัญกำลังใจคนทำงานดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง

5. เราจะสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กรได้อย่างไรอีก

การทำตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาว และคิดอยู่ไปวัน ๆ 

มีแต่จะทำให้เราเคารพตัวเองน้อยลง

และเราอาจจะตกเป็น “ต้นทุนที่สิ้นเปลือง” 

ที่องค์กรอาจเลือก “ลดต้นทุนที่สิ้นเปลือง” ในอนาคตอันใกล้นี้ได้

เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองดูครับ