ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงานใหม่

ช่วงนี้ มีหลายคนกำลังจะไปเริ่มงานในบทบาทใหม่

อาจจะเป็นองค์กรเดิม ในหน้าที่ใหม่

หรือองค์กรใหม่ ในหน้าที่เดิม หรือในหน้าที่ใหม่

คนส่วนใหญ่ ขาดความตระหนักรู้ที่ดีพอในบางเรื่องที่สำคัญ ก่อนไปเริ่มงานใหม่

ส่วนใหญ่มักจะรู้ว่า จะต้องไปทำตำแหน่งอะไร และทำอย่างไรพอคร่าว ๆ

แต่ว่า การเป็นผู้บริหาร มันไม่เพียงแค่รู้ทักษะในการทำงานเท่านั้น

มันมีมากกว่านั้นอีก

สำหรับคนที่กำลังจะเปลี่ยนงานใหม่ ขอแนะนำ ชุดคำถาม

เพื่อควรตรวจสอบความพร้อม (จริง ๆ) ก่อนเริ่มงาน

ชุดคำถามมี 3 แง่มุมคือ…

1. ความสามารถในงาน

ก. เรารู้ไหมว่าเราจะต้องทำอะไร

ข. เรารู้ไหมว่าเรามีความพร้อมจะทำเพียงใด (1-100%)

2. วัฒนธรรมองค์กร

ก. วัฒนธรรมองค์กร ที่นี่เป็นอย่างไร

ข. ค่านิยมเรา สอดคล้อง วัฒนธรรมองค์กรเพียงใด

ค. เราวางแผนจะปรับตัวอย่างไร

3. ทักษะเรื่องคน

ก. เราควรระวังเรื่องอะไร

ข. ระดับอัตตาที่ควรแสดงออกเป็นอย่างไร

ลองหาคำตอบเหล่านี้ดู 

แล้วลองไปถามคนที่ตกลงรับเราเข้าทำงาน

เปรียบเทียบชุดข้อมูลสองชุดนี้ดู

แล้วปรับตัวให้เหมาะสม ให้เข้ากับบริบทใหม่ที่กำลังจะไปเริ่มทำงาน