ดื้อเงียบอัตตาที่ทำให้คนไม่ก้าวหน้า

1. ดื้อเงียบคืออะไร

ดื้อเงียบ คือการที่เราฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วไม่เห็นด้วย 

แต่เราไม่ได้แสดงความคิดเห็นของเราออกมาเพื่อที่จะหารือถึงความคิดที่เป็นไปได้ที่สุด 

2. ส่งผลอย่างไร

ส่งผลให้เราอาจจะตกปากรับคำว่า “จะทำตามความคิดของผู้อื่น” โดยที่ในใจเราอาจจะคิดอยู่ว่า

– รับปากไปก่อนว่าจะทำตามความคิดของผู้อื่นที่เราไม่เห็นด้วยมากนัก 

โดยเราคงไปทำแบบขอไปที ส่วนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา 

ซึ่งหากเป็นงานที่ยากและซับซ้อน โอกาสที่เราจะทำแบบมุ่งมั่นก็จะมีน้อย 

ดังนั้นผลสำเร็จของงานคงออกมาไม่ดีเท่าที่คาดไว้

– รับปากไปก่อน แล้วไปทำตามแบบที่เราคิดว่าดีกว่า 

ซึ่งหากผลออกมาดีและผู้อื่นไม่รู้ว่าวิธีอะไรก็เสมอตัว 

แต่ว่าหากผลออกมาไม่ดีและผู้อื่นรู้ว่าเราไปทำอีกแบบต่างจากที่แนะนำไว้ 

เราอาจจะถูกมองว่า “ไม่รับผิดชอบ เพราะสัญญาไว้แล้วไม่ทำตามสัญญา”

3. สาเหตุมาจากอะไร

ดื้อเงียบมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ดังนี้

– หัวหน้ามีอัตตาสูง มักไม่รับฟังความคิดของลูกน้อง ส่งผลให้ลูกน้องไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวว่าจะถูกตำหนิหรือถูกมองว่าไม่เคารพหัวหน้า

– เรามีอัตตาต่ำ ไม่กล้าแสดงความคิดเพราะคิดว่า “กลัวผู้อื่นไม่ชอบ” ส่งผลให้เราเลือกที่จะเงียบไปแทนที่จะแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นพวกหัวดื้อหรือเอาแต่ใจ

– ขาดทักษะ แม้ว่าหัวหน้าจะเป็นคนที่รับฟังเสมอ และเราก็อยากจะแสดงความคิด แต่เวลาพูดออกไปแล้วสับสน คนมักจะจับประเด็นไม่ได้ว่าเรามีความคิดที่ดีอย่างไร เมื่อลองทำหลาย ๆ ครั้งแล้วไม่เวิร์คก็อาจจะเลือกที่จะเงียบแทน

4. เราควรจัดการตัวเองอย่างไร

หากเราพบว่าตัวเองเป็นคนดื้อเงียบ เราควรจัดการตัวเองดังนี้

– หากหัวหน้าอัตตาสูงไม่รับฟังความคิดของลูกน้อง เราอาจจะต้องรอจังหวะที่จะขอเข้าไปหารือ ซึ่งอาจจะเป็นการหารือนอกรอบการประชุมแบบเป็นทางการ ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะการคุยกันแบบตัวต่อตัว หรืออาจจะต้องหารือกับคนที่หัวหน้าไว้ใจแล้วขายความคิดเราให้เขาไปขายความคิดต่อ

– หาทางจัดการความคิดของตัวเอง อาจจะต้องปรึกษา Mentor / Coach / กัลยาณมิตร ในเรื่องระดับอัตตาที่เหมาะสม

– ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการนำเสนอความคิด อาจจะต้องฝึกพูดต่อหน้าคนอื่นบ่อย ๆ หรือปรึกษา Mentor / Coach / กัลยาณมิตร ในเรื่องทักษะการสื่อสารและนำเสนอความคิด

5. ตัวอย่าง

สมมติว่า คุณเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง คุณได้รับมอบหมายให้ทำงานโปรเจ็กต์ใหม่ ซึ่งคุณมีความคิดที่แตกต่างจากหัวหน้าอยู่หลายเรื่อง แต่คุณเลือกที่จะเงียบไป เพราะคุณกลัวว่าหัวหน้าจะตำหนิหรือมองว่าคุณไม่เคารพหัวหน้า

ผลที่ตามมาคือ คุณอาจจะทำโปรเจ็กต์ออกมาได้ไม่เต็มที่ เพราะคุณไม่ได้แสดงความคิดเห็นของคุณออกมาอย่างเต็มที่ ส่งผลให้โปรเจ็กต์อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

หรือสมมติว่า คุณเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง คุณมีความคิดที่จะนำเสนอผลงานวิจัยชิ้นใหม่ของคุณ แต่คุณกังวลว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณ คุณจึงเลือกที่จะเงียบไป

ผลที่ตามมาคือ คุณอาจจะไม่ได้พัฒนาความคิดของคุณอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ผลงานวิจัยของคุณอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

ดังนั้น หากเราพบว่าตัวเองเป็นคนดื้อเงียบ เราควรรีบจัดการตัวเองให้เร็วที่สุด 

เพราะดื้อเงียบเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ก้าวหน้า