จะบริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรดี

หลายคนที่เป็นผู้บริหารระดับกลาง อยู่ระหว่างคนรุ่นใหญ่ และคนรุ่นใหม่

อาจอึดอัดใจ เพราะเป็นเหมือนแซนด์วิช ที่ถูกประกบบน-ล่าง

ข้างบนก็อยากได้แบบหนึ่ง

ข้างล่างก็อยากให้บริหารแบบหนึ่ง

จะบริหารคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาทำงานไม่กี่ปีอย่างไรดี

ผมลองรวบรวมจากหลาย ๆ คนที่เขาใช้วิธีเหล่านี้แล้วเวิร์คมาแชร์ครับ

1. ไม่ด่วนสรุป ตัดสินพวกเขาจากกิริยา/มารยาท พวกเขาอาจดูห้วน ๆ บางทีดูเหมือนไม่มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่เหมือนคนรุ่นก่อน แต่ว่าตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไป เป็นจริตของคนรุ่นนี้ อย่าคิดว่าเขาไม่ให้เกียรติหรือไม่ให้ความเคารพ

2. เชื่อมั่นว่าเขามีศักยภาพ อย่ามองแต่ว่าขาดประสบการณ์จึงไม่เก่ง มองหาข้อดีของเขาให้ออก แล้วมอบหมายงานที่ตรงจุดแข็งของเขา

3. มอบหมายงานท้าทาย โดยบอกเป้าหมายให้ชัดเจน ให้กรอบการทำงานแบบกว้าง ๆ แล้วเปิดโอกาสให้เขาได้คิดหาหนทางวิธีการทำงานภายในกรอบ ด้วยตัวเองก่อน อย่ารีบครอบงำวิธีการเดิมโดยไม่ได้ให้เขาได้คิดเลย

4. ให้ข้อมูลย้อนกลับตรงไปตรงมา ในเวลา และให้อย่างสร้างสรรค์ ระบุไปที่พฤติกรรม และผลลัพธ์

5. เรื่องของใจสำคัญที่สุด ถ้าได้ใจอะไรก็ได้ กันเอง อย่าเจ้ายศเจ้าอย่าง มีนันทนาการบ้างไม่ใช่มีแต่งาน

6. เวลาประชุม ไม่ต้องอารัมภบทเยิ่นเย้อ ตอกย้ำรายละเอียด พูดให้ตรงประเด็น กระชับ ชัดเจน 

7. ติดตามงานเป็นระยะ ไม่ต้องติดตามล้วงลูกทุกวัน

แนวทางที่กล่าวมา เป็นแนวทางกว้าง ๆ สำหรับประยุกต์ใช้กับคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนจะเป็นแบบนี้

ที่จริงแล้ว ไม่ว่าคนรุ่นไหน พอถึงรายบุคคล

แต่ละคนจะมีจริตที่แตกต่างกัน

เราจึงไม่ลืมที่จะ สังเกต ถาม และลองประเมิน จริตของแต่ละคน

แล้วค่อย ๆ ปรับการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละคน

อย่าคิดว่า “จงปฎิบัติกับคนอื่น อย่างที่เราชอบให้คนอื่นปฎิบัติกับเรา” 

เพราะเราแต่ละคนต่างกัน

ให้ยึดหลักว่า “จงปฎิบัติกับแต่ละคน อย่างที่แต่ละคนปรารถนาจะได้รับการปฎิบัติ”