คู่มือในการเตรียมตัวเป็นหัวหน้าล่วงหน้า เนิ่น ๆ

ในขณะที่เราเป็นพนักงานระดับปฎิบัติการ เราสามารถเตรียมตัว
เพื่อให้พร้อมจะเป็นหัวหน้าคนในอนาคตได้ด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ครับ

 1. เราเตรียมตัวเรื่องอะไรได้บ้าง
 2. ข้อดีและข้อเสียในการเตรียมตัวล่วงหน้าคืออะไร
 3. เราควรอ่านหนังสืออะไร
 4. เราควรเข้า Webinar อะไร
 5. เราควรหาใครเป็น Mentor / Coach
 6. เราควรหาประสบการณ์อะไรบ้าง
 7. เราเตรียมตัวเรื่องอะไรได้บ้าง
 8. การสื่อสารที่ดี: ฝึกทักษะการสื่อสารให้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารไม่ได้หมายถึงการพูดอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการฟัง การถาม และการสังเกต
 9. การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง: อ่านหนังสือ ฟังพ็อดคาสต์ หรือเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการนำทีม
 10. การสร้างความสัมพันธ์: สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมของคุณและผู้บริหารระดับสูง การเคารพและการไว้วางใจจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการเป็นหัวหน้า
 11. การจัดการความขัดแย้ง: ฝึกทักษะในการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 12. การมีวิสัยทัศน์: มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสามารถแชร์ให้ทีมเข้าใจ นี่เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณยืนหยัดในการเป็นหัวหน้า
 13. การจัดการเวลา: ฝึกบริหารเวลา เพื่อให้คุณสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดี
 14. การเป็นตัวอย่างที่ดี: ฝึกทักษะและพฤติกรรมที่คุณต้องการให้ทีมของคุณปฏิบัติตาม การเป็นตัวอย่างที่ดีจะช่วยให้คุณเป็นหัวหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ
 15. การขอคำปรึกษาและการให้คำปรึกษา: หาโค้ชหรือผู้ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการนำทีม เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า
 16. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และภารกิจของคุณ: คุณมีวิสัยทัศน์และภารกิจที่ชัดเจน ใช้เวลาในการสะท้อนคิดและปรับปรุงแผนการของคุณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจนั้น
 17. ข้อดีและข้อเสียในการเตรียมตัวล่วงหน้าคืออะไร

ข้อดี

 1. การเตรียมความพร้อม: คุณจะมีเวลาที่เพียงพอในการฝึกทักษะและเตรียมตัว
 2. การลดความเสี่ยง: การเตรียมตัวล่วงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่คุณจะไม่สำเร็จในบทบาทใหม่
 3. ความมั่นใจ: คุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทาย
 4. ทำให้คนที่คิดจะแต่งตั้งคุณมั่นใจ

ข้อเสีย

 1. การเสียเวลา: อาจจะใช้เวลามากในการเตรียมตัว ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นในบางสถานการณ์
 2. การเป็นผู้นำที่ไม่ยืดหยุ่น: การเตรียมตัวมากเกินไปอาจทำให้คุณไม่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
 3. คนอาจหมั่นไส้: อย่าทำอะไรจนล้ำเส้น
 4. เราควรอ่านหนังสืออะไร

อ่านหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการนำทีม หนังสือที่แนะนำได้แก่
The first 90 days โดย Michael Watkins
The Making of a Manager โดย Julie Zhuo
The Five Dysfunctions of a Team” โดย Patrick Lencioni

 1. เราควรเข้า Webinar อะไร

เข้าร่วม Webinar ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำทีม การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 1. เราควรหาใครเป็น Mentor / Coach

หาคนที่มีประสบการณ์และความรู้ในการบริหารจัดการและการนำทีม
คนที่สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำคุณได้

 1. เราควรหาประสบการณ์อะไรบ้าง

ลองขอรับผิดชอบโปรเจคหรืองานที่ใหญ่ขึ้น หรือเข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จะช่วยให้คุณได้ฝึกทักษะการบริหารจัดการและการนำทีม

การเตรียมตัวล่วงหน้าจะทำให้คุณมีความพร้อมในการรับบทบาทใหม่
แต่คุณยังต้องยืดหยุ่นและพร้อมในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วย