คิดแบบเชิงรุก (Pro-Active)

เลือกจัดการสิ่งที่เราจัดการได้

ตอนนี้การทำงานยากขึ้นเรื่อย ๆ

เพราะความผันผวน ความไม่แน่นอน ความคลุมเครือ และความซับซ้อน มีมากขึ้น

Knowledge Workers ควรจะปรับตัวอย่างไร

เราควรแยกแยะให้ออกว่า “อะไรที่เราจัดการได้” และ “อะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา”

สิ่งที่เราจัดการได้มีอะไรบ้าง

1. ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ

2. เลือกที่จะทุ่มเททำงานของเราให้ดีที่สุด

3. เลือกที่จะระวังไม่พูดให้ร้ายคนอื่น

4. เลือกการลงมือประหยัดทรัพยากรองค์กร

5. เลือกการคิดหาวิธีสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร

6. เลือกการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและเก่งขึ้น

ในหนังสือ The 7 Habits of highly effective people โดย Stephen R. Covey 

ได้พูดถึงแนวคิดเรื่อง Pro-active ไว้

หลักคิดคือ “เราไม่สามารถเลือกสถานการณ์ได้ แต่เราเลือกทัศนคติได้”

เขาพูดถึงชุดความคิดว่า “อิสรภาพสุดท้ายของมนุษย์คืออิสรภาพในการเลือกทัศนคติ”

ดังนั้น เราอย่าละทิ้งอิสรภาพนี้ไป แล้วเลือกทางออกง่าย ๆ ด้วยการโทษสิ่งแวดล้อม

ทั้งหกข้อที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่เราเลือกจะจัดการได้เอง

เราอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้น ทำงานยากมากขึ้น สะดวกสบายน้อยลง

แต่ว่าเราจะเคารพตัวเองมากขึ้น

และคนอื่นก็จะไว้วางใจเรามากขึ้น

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ หากเราต้องการสร้างคุณค่าให้มากขึ้นในอนาคตครับ