คำแนะนำสำหรับคนที่ไปเริ่มทำงานใหม่

1. There’s no second chance for first impression 

2. คนที่ไปเริ่มงานใหม่ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

3. Do & Don’t ของคนที่เพิ่งเริ่มงานใหม่

4. ข้อผิดพลาดที่เกิดบ่อย ๆ คืออะไร 

5. เราจะป้องกันข้อผิดพลาดได้อย่างไร

6. Best Practices ของคนเก่ง ที่เริ่มงานใหม่ได้ดีมีอะไรบ้าง

การเริ่มงานใหม่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งสามารถกำหนดเส้นทางอาชีพของคุณได้ในระยะยาว บทความนี้จะเสนอคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพ

1. There’s no second chance for first impression 

การสร้างความประทับใจครั้งแรกที่ดีเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความประทับใจแรกเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีของการพบปะและมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตอบสนองของผู้อื่นในระยะยาว (Willis & Todorov, 2006) 

เพื่อสร้างความประทับใจที่ดี คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งทางด้านภาพลักษณ์และทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน

2. คนที่ไปเริ่มงานใหม่ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

การเตรียมตัวสำหรับการเริ่มงานใหม่

งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเตรียมตัวสำหรับการเริ่มงานใหม่ไม่เพียงแต่รวมถึงการทำความเข้าใจหน้าที่และความคาดหวังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำความรู้จักกับวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างเครือข่ายสังคมในที่ทำงาน (Cable, Gino, & Staats, 2013) 

ก่อนเข้าร่วมงาน ให้ทำการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทและพยายามเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานใหม่ผ่าน LinkedIn หรือเครือข่ายอื่นๆ

3. Do & Don’t ของคนที่เพิ่งเริ่มงานใหม่

Do: เป็นผู้ฟังที่ดี, แสดงความคิดเห็นและคำถามอย่างสร้างสรรค์, และเคารพต่อเวลาและขีดจำกัดของผู้อื่น.

Don’t: หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เร่งรีบหรือขาดการพิจารณา, การแสดงท่าทีปิดกั้นหรือไม่ยินดีเรียนรู้จากผู้อื่น.

4. ข้อผิดพลาดที่เกิดบ่อยคืออะไร 

ข้อผิดพลาดที่เกิดบ่อย

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการพยายามสร้างผลกระทบทันทีโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ (Bauer & Erdogan, 2011) 

นอกจากนี้ การไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาก็เป็นอีกข้อผิดพลาดที่สำคัญ

5. เราป้องกันอย่างไร

การป้องกันข้อผิดพลาด

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านี้ คุณควรใช้เวลาในการสังเกตและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานและสไตล์การสื่อสารของทีมใหม่ของคุณ การขอฟีดแบ็คและการเปิดใจต่อคำแนะนำเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวและการเติบโตในบทบาทใหม่ (Ashford & Black, 1996)

การเริ่มงานใหม่อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ด้วยการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมและการใช้ความรอบคอบ คุณสามารถลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและสร้างความประทับใจที่ดีตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มต้นได้

6. Best Practices ของคนเก่งที่เริ่มงานใหม่ได้ดีมีอะไรบ้าง

การเริ่มต้นงานใหม่อาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย คนเก่งมักจะมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ของพวกเขา 

ด้านล่างนี้คือบางส่วนของ “Best Practices” ที่คนเก่งใช้เมื่อเริ่มงานใหม่:

1. การวางแผนและการตั้งเป้าหมาย: ก่อนเริ่มงานใหม่ มีการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างแผนที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

2. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: การมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้และการยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ทุกอย่างเป็นสิ่งสำคัญ พวกเขามักจะใช้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับองค์กร วัฒนธรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

3. การสร้างเครือข่าย: การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา การเชื่อมต่อกับมืออาชีพในสายงานเดียวกัน และการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายเครือข่าย

4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: ความสามารถในการฟังที่ดีและการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างตัวเองกับผู้อื่นในองค์กร

5. การจัดการเวลาและความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน: การกำหนดความสำคัญของงานและการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้สามารถจัดการกับงานที่ซับซ้อนและมีเวลาน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การขอและให้คำติชม: คนเก่งไม่เพียงแต่ยอมรับคำติชมเพื่อการปรับปรุงเท่านั้น แต่พวกเขายังเป็นผู้ให้คำติชมที่สร้างสรรค์แก่ผู้อื่นด้วย

7. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง: พวกเขามีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ดี พร้อมทั้งยอมรับความท้าทายและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

8. การมีมุมมองที่เป็นบวก: การมองโลกในแง่ดีและการรักษาทัศนคติที่เป็นบวกช่วยให้พวกเขาสามารถเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การไปถึงก่อนเวลา: ทำให้เรามีโอกาสพบปะเพื่อนร่วมงานแบบไม่เป็นทางการ และหากสามารถเสนอตัวช่วยเหลือเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ ก็จะสร้างความประทับใจครั้งแรกได้ดี

10. เตรียมคำถามชวนคุย: เพื่อสร้างความเป็นกันเอง เช่นเมื่อรู้จักใคร ถามเขาว่าสะดวกให้เรียกเขาว่าอะไร “พี่ / คุณ / หัวหน้า ฯลฯ” หากเขาให้เรียกชื่อเล่น ลองชวนคุยว่า ประวัติชื่อเล่นคืออะไร ทำให้เกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้น

การปฏิบัติตาม “Best Practices” เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นงานใหม่ได้อย่างมั่นใจและสามารถสร้างผลกระทบที่เป็นบวกในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว