คำถามที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการตัดสินใจของเรา

เราประเมินความเก่งของผู้บริหารจากอะไร

มีหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือ

ประเมินจากคุณภาพของการตัดสินใจ 

ผู้บริหารที่เก่งคือคนที่ตัดสินใจได้ดี

มีโอกาสถูกมากกว่าคนอื่น

ในเวลาอันเหมาะสม 

ไม่มีใครตัดสินใจได้ถูกทุกเรื่องทุกเวลา

ผู้บริหาร มีหน้าที่ตัดสินใจสำคัญ เรื่องใหญ่ ๆ อยู่ อย่างน้อยสามเรื่องคือ

1. คน 2. ยุทธศาสตร์ และ 3. การจัดการวิกฤติ

คนที่ตัดสินใจได้เก่ง 

ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ 

ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 

เรามักจะมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

ดังนั้นการใช้ดุลพินิจ (Judgment) ที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ดุลพินิจที่ดี มาจากประสบการณ์ของดุลพินิจที่พลาด 

คนที่พัฒนาดุลพินิจที่ดีจึงมักทบทวนตนเองเสมอหลังจากการตัดสินใจแต่ละครั้ง

แนวทางนี้อาจช่วยเราพัฒนาคุณภาพการตัดสินใจให้ดีขึ้นได้ครับ

การพัฒนาคุณภาพการตัดสินใจของเรา

1. การตัดสินใจครั้งใดที่เราเคยทำได้ดีบ้าง

2. การตัดสินใจครั้งใดที่เราเคยทำพลาดบ้าง

3. แต่ละครั้ง เรามีกระบวนการการตัดสินใจอย่างไร

4. หากจะพัฒนาคุณภาพการตัดสินใจนั้นให้ดีขึ้นทำอย่างไร

5. เราควรอ่านบทความอะไรเพื่อยกระดับคุณภาพการตัดสินใจ

6. เราควรดูกระบวนการตัดสินใจของใครว่าเขาทำดีอย่างไร 

7. มีกิจกรรมใดที่เราจะใช้ฝึกการตัดสินใจให้ดีขึ้นได้บ้าง

หมั่น เตรียมตัว ฝึกซ้อม ลงมือทำ และทบทวนตัวเอง บ่อย ๆ

เดี๋ยวก็เก่งขึ้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ครับ