ความรับผิดชอบ 5 ระดับ

คนส่วนใหญ่ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

แต่ว่าระดับความรับผิดชอบของเราแต่ละคนไม่เท่ากัน

เวลาหัวหน้ามอบหมายงาน 

เขามักมีความคาดหวังในใจว่าต้องการให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร

ผลลัพธ์ในงานประเมินได้จาก 3 ปัจจัยใหญ่ ๆ คือ เวลา คุณภาพ และต้นทุน

ในการมอบหมายงานทั่วไป เรื่องเวลา และคุณภาพ เป็น 2 ปัจจัยที่เห็นง่าย

หากเรานำปัจจัยเรื่อง เวลา และคุณภาพ 

มาจัดระดับความรับผิดชอบ

สามารถจะแบ่งได้เป็น 5 ระดับคือ

ระดับ 1: ตรงเวลา คุณภาพปานกลาง

ระดับ 2: ตรงเวลา คุณภาพสูง

ระดับ 3: ก่อนเวลา คุณภาพปานกลาง

ระดับ 4: ก่อนเวลา คุณภาพสูง

ระดับ 5: ก่อนเวลา คุณภาพสูง + ต่อยอด

ตัวอย่าง

หัวหน้าแผนกวิจัยเศรษฐกิจขององค์กรแห่งหนึ่ง

มอบหมายให้ทีมงาน 5 คนทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้า

โดยขอให้ส่งภายใน 5 วัน และขอให้มีคุณภาพดีเท่าเทียมรายงานจากสถาบันวิจัย A

ทีมงาน 5 คน มีผลงานออกมาดังนี้

ระดับ 1: ตรงเวลา คุณภาพปานกลาง

สมชาย: ส่งในวันที่ 5 คุณภาพเท่าเทียมสถาบันวิจัย A

ระดับ 2: ตรงเวลา คุณภาพสูง

สมศักดิ์: ส่งในวันที่ 5 คุณภาพดีกว่าสถาบันวิจัย A มาก

ระดับ 3: ก่อนเวลา คุณภาพปานกลาง

สมศรี: ส่งในวันที่ 4 คุณภาพเท่าเทียมสถาบันวิจัย A

ระดับ 4: ก่อนเวลา คุณภาพสูง

สมเกียรติ: ส่งในวันที่ 4 คุณภาพดีกว่าสถาบันวิจัย A มาก

ระดับ 5: ก่อนเวลา คุณภาพสูง + ต่อยอด

สมฤดี: ส่งในวันที่ 4 คุณภาพดีกว่าสถาบันวิจัย A มาก และวิเคราะห์ 3 Scenarios

หากเราทำงานกับคนเก่ง ส่วนใหญ่เขามักคาดหวังอย่างน้อยระดับ 2

แต่คนที่ก้าวหน้าเร็วมาก คือคนที่สามารถส่งมอบระดับ 5 ได้บ่อย ๆ ครับ