คนเก่ง ไม่อยากเครียดช่วงสิ้นปี ต้อง Pro-Active

คนเก่งมักได้รับมอบหมายงานมากว่าคนอื่น

ยิ่งในภาวะวิกฤติ งานยากยิ่งมาเยอะสำหรับคนเก่ง

เมื่อใกล้สิ้นปี ซึ่งมักเป็นกำหนดเสร็จของงานหลายงาน

เป็นสาเหตุทำให้คนเก่งเริ่มเครียดมากขึ้นเพราะว่า…

งานที่ได้รับมอบหมายบางงาน 

ก. ไม่ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเท่าที่ควร จึงอาจไม่เสร็จตามกำหนด

ข. ต้องพึ่งพาทีมงานซึ่งไม่เก่งเท่าที่ควร งานอาจจะไม่ได้คุณภาพ

ค. อาจไม่ถึงเป้า เช่นยอดขายที่ห่างเป้าหมายมาก ๆ 

ง. อาจไม่ได้ตามแผน เช่นค่าใช้จ่ายอาจลดลงได้ห่างจากแผนไปมาก

คนเก่งหลายคน คิดว่า…

เป็นความรับผิดชอบของตน

จึงพยายามอย่างมาก แทนที่จะเข้าไปหารือ หรือ ขอความช่วยเหลือจากหัวหน้า

หัวหน้าเอง อาจจะอนุมานไปว่า…

งานทุกอย่างไปได้ด้วยดี

หากมีปัญหาคนเก่งก็น่าจะจัดการได้

หากเขาติดขัดก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ

เมื่อทั้งสองฝ่ายมีสมมติฐานเช่นนั้น

งานอาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลตามแผนงาน

สิ่งที่คนเก่งควรทำ…

ก. งานไม่ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

หารือหัวหน้าว่าจะเข้าไปโน้มน้าวหน่วยงานอื่นอย่างไร

หากลองแล้วไม่สำเร็จ อาจรบกวนหัวหน้าให้เข้าไปกรุยทางให้

ข. งานพึ่งพาทีมงานซึ่งไม่เก่งเท่าที่ควร 

ขอคำแนะนำจากหัวหน้าว่าจะสอนงานลูกน้องต่างจากเดิมอย่างไรดี

หากลองสอนงานแล้วคิดว่าอาจไม่ทัน รบกวนหัวหน้าจัดสรรหาคนช่วย

หากลองสอนงานแล้วไม่ทัน รบกวนหัวหน้าให้ดึงงานบางงานออกมา

ค. ยอดขายที่ห่างเป้าหมายเยอะ 

รายงานให้หัวหน้าทราบเนิ่น ๆ โดยใช้ข้อมูลของบริบทประกอบ

ง. ค่าใช้จ่ายอาจลดลงได้ไม่ต่ำมาก

รายงานให้หัวหน้าทราบเนิ่น ๆ โดยใช้ข้อมูลของบริบทประกอบ

หากหารือหัวหน้าในช่วงนี้

โอกาสที่จะจัดการแก้ไขยังพอมีเวลาทำให้ดีขึ้นหรือเสียหายน้อยลง

ดีกว่าปล่อยไว้จนสิ้นปีแล้วอาจสายเกินไป

ที่สำคัญ..อาจทำให้เราด้อยค่าตัวเอง เพราะคิดว่าเราล้มเหลวมากเกินไป

ทำให้เราเริ่มมองหางานใหม่ และเป็นการหนีปัญหา เพราะไม่ได้ลงมือจัดการงานอย่างเต็มที่เสียก่อนที่นี่