คนกล้าต้องถามหา Feedback จากกัลยาณมิตร

คนเก่งบางคนมีอัตตาสูง 

เมื่อเขาพูด/ทำอะไร ที่ไม่เหมาะสม มักจะไม่มีใครกล้าให้ Feedback

ผู้นำบางคนก็เช่นกัน มีอัตตาสูง 

และมีปัญหาคล้าย ๆ กัน คือทำ/พูด อะไรที่ไม่เหมาะสม 

ก็มักจะไม่มีใครกล้าให้ Feedback

ส่วนใหญ่ ก็อาจจะมีการพูดแบบอ้อม ๆ จากคนรอบตัวเขาบ้าง

คนเก่ง และผู้นำ บางคนที่เป็น “คนกล้า” คือ

– กล้าที่จะยอมรับความจริง 

– กล้าที่จะรับฟัง Feeback สิ่งที่ตนเองทำไม่เหมาะ และ

– กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 

“คนกล้า” เหล่านี้จะมีบ้างที่มีกัลยาณมิตร (จำนวนไม่มากนัก) คอยให้ Feedback 

แต่คนกล้าเหล่านี้ต้องไปถามหา Feedback จากเหล่ากัลยาณมิตร

หากคุณคิดว่ากัลยาณมิตรรอบตัวอาจเกรงใจไม่กล้า Feedback 

การมีโค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ที่คุณสามารถจะ Outsource กัลยาณมิตรได้ครับ

คนกล้าต้องถามหา Feedback จากกัลยาณมิตร

1. สิ่งที่ฉันทำพลาด โดยไม่รู้ตัวคืออะไร

2. สิ่งที่ฉันไม่ควรพูด และไม่มีใครเตือนคืออะไร

3. ฉันอาจพูด/ทำอะไร กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ้าง

4. ฉันควรไปขอโทษใครบ้าง ที่ทำให้เขาเสียความรู้สึก

5. ฉันควรทำอย่างไรอีก เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

แต่ว่าหากไปถาม แล้วก็ยังคงไม่มีใครให้ Feedback อีก

เป็นไปได้ว่า คนอาจจะเคยบอกคุณ แต่คุณขาดความตระหนักรู้

คำพูดของคุณอาจจะทำให้เขาคิดว่า “คุณ Ego สูง” เช่น….

ก. “ใคร ๆ ก็บอกเราอย่างนี้ ที่จริงแล้วไม่ใช่ เป็นเพราะว่า….”

ข. “รู้แล้ว รู้แล้ว ไม่ต้องบอกหรอก”

ค. “คุณเข้าใจผิด เราไม่ได้เป็นแบบนั้นซักหน่อย”

แนวทางที่ควรเกริ่น เพื่อช่วยให้คนกล้าให้ Feedback เรา เช่น…

“ขอโทษที่เราอาจจะไม่รู้ตัว แก้ตัวไปในอดีต

ไม่มีใคร Perfect เราคิดว่าเราพัฒนาได้

แต่ต้องการกัลยาณมิตรที่หวังดี

บอกมาเถอะ จะพูดคำว่า ขอบคุณมาก

และจะไม่แก้ตัว หรือ Defend ใด ๆ”