ขี้อายไม่กล้าแสดงออกในที่ประชุมทำอย่างไร

Knowledge Workers ที่ทำงานเก่งหลายคนมีอาการแบบนี้

เป็นคนขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก 

ในที่ประชุมมีความคิดแต่เขินไม่กล้าพูด 

บทความนี้จะมาดูกันว่า

a. สาเหตุเกิดจากอะไร

b. จะจัดการแก้ไขอย่างไร 

c. มีวิธีพัฒนาตัวเองให้กล้าแสดงออกได้อย่างไรบ้าง

a. สาเหตุเกิดจากอะไร

สาเหตุที่คนขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ในที่ประชุมมีความคิดแต่เขินไม่กล้าพูด มีดังนี้

– ความกลัว กลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดี กลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะ กลัวว่าตัวเองจะพูดผิด กลัวว่าตัวเองจะทำอะไรผิดพลาด

– ขาดความมั่นใจในตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่เก่ง ไม่น่าสนใจ ไม่น่าสนใจ ไม่คู่ควรที่จะแสดงออก

– ไม่มีประสบการณ์ในการแสดงออก ไม่เคยฝึกฝนการแสดงออก ไม่เคยมีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จจากการแสดงออก

B. จะจัดการแก้ไขอย่างไร 

วิธีแก้ไขความขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ในที่ประชุมมีความคิดแต่เขินไม่กล้าพูด มีดังนี้

– ฝึกฝนการแสดงออก ฝึกพูดในที่สาธารณะ ฝึกพูดคุยกับผู้อื่น ฝึกนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ฝึกทำกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการเข้าสังคม

– พัฒนาความมั่นใจในตัวเอง มองหาข้อดีของตัวเอง ฝึกคิดบวก ฝึกชื่นชมตัวเอง หาแรงบันดาลใจจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

– ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความคิดจาก “กลัว” มาเป็น “ท้าทาย” เปลี่ยนความคิดจาก “ฉันไม่เก่ง” มาเป็น “ฉันทำได้”

C. มีวิธีพัฒนาตัวเองให้กล้าแสดงออกได้อย่างไรบ้าง

วิธีพัฒนาตัวเองให้กล้าแสดงออก มีดังนี้

1. เริ่มจากการพูดคุยกับคนที่รู้จัก เริ่มจากคนที่เรารู้สึกสบายใจ พูดคุยกับคนในครอบครัว เพื่อนสนิท คนที่ทำงานด้วยกัน

2. ฝึกพูดหน้ากระจก ฝึกพูดคนเดียวหน้ากระจก ฝึกพูดในสิ่งที่เราต้องการจะพูดในที่ประชุม

3. เริ่มจากการพูดในสิ่งที่เรามั่นใจ เริ่มจากสิ่งที่เรารู้ดี เป็นสิ่งที่เราถนัด ไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่เราไม่รู้

4. ฝึกฟังผู้อื่นให้มากขึ้น ฝึกฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ ฝึกสังเกตว่าผู้อื่นพูดอย่างไร แสดงออกอย่างไร

5. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ทุกคนมีความแตกต่างกัน อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น มุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเอง

หากทำตามวิธีเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้คุณกล้าแสดงออกมากขึ้น มั่นใจในตัวเองมากขึ้น และสามารถแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่ประชุม