ก่อนเปลี่ยนงาน คิดให้รอบคอบ

ช่วงสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่หลายคนถูกทาบทามให้เปลี่ยนงาน หรือจะเริ่มคิดถึงโอกาสใหม่ ๆ ในอาชีพของตนเอง

ซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเน้นคือการได้เงินเดือนที่สูงขึ้น ถามว่าดีหรือไม่
ตอบได้ว่า “ดี แต่ไม่ครบถ้วน”

การเปลี่ยนงานไม่ใช่เรื่องที่ควรตัดสินใจโดยมองเฉพาะด้านการเงินเท่านั้น
มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณา และหนึ่งในนั้นคือ “วัฒนธรรมองค์กร”

วัฒนธรรมองค์กร: สิ่งที่คนมักมองข้าม

ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมองค์กรสามารถส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการทำงานของคุณ
เหมือนคุณอาจเจอพนักงานที่มีศักยภาพสูงแต่ “อยู่ผิดน้ำ”
ทำให้ไม่สามารถเติบโตหรือใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่

จึงควรถามตนเองว่าเรา ‘Culture Fit’ กับองค์กรนั้นเพียงใด

ปัจจัยในการตัดสินใจเปลี่ยนงาน

  1. งานไหนสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวมากสุด: ตัวเลือกนี้เป็นการพิจารณาที่จะมองไปยังอนาคต ไม่เพียงแค่ตอนนี้
  2. งานไหนที่เราได้ใช้จุดแข็งสร้างคุณค่ามากสุด: ถ้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่เด่นในบางด้าน คุณควรหางานที่ให้คุณใช้ความสามารถนั้น
  3. วัฒนธรรมองค์กรไหนที่เหมาะกับจริตเรามากสุด: สิ่งนี้คือการพิจารณาว่าคุณสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่นั่นได้หรือไม่
  4. งานไหนที่สอดคล้อง work-life balance มากสุด: ในยุคที่คนหลายคนทุ่มเทให้กับงานจนลืมตัว เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควรพิจารณา
  5. งานไหนที่มีผลตอบแทนโดยรวมจูงใจที่สุด: นอกเหนือจากเงินเดือน อย่าลืมพิจารณาสิ่งอื่น ๆ เช่น สวัสดิการ โบนัส หรือข้อเสนออื่น ๆ
  6. งานไหนที่เพื่อนร่วมงานสบายใจที่สุด: ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานย่อมทำให้คุณรู้สึกดีและสร้างผลงานที่ดีขึ้น
  7. งานไหนที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ น้อยสุด: ความเสี่ยงนี้อาจเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของงาน การเปลี่ยนแปลงในองค์กร หรือปัจจัยอื่น ๆ เช่นคนกทม. ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

การตัดสินใจเปลี่ยนงานนั้นควรเป็นการตัดสินใจที่ครอบคลุมและดูทั้งหมด
การพิจารณาเฉพาะเงินเดือนหรือผลตอบแทนทางการเงิน
อาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ความสุข และความสำเร็จในอาชีพ และชีวิตในระยะยาว

จึงควรมีการพิจารณาที่ครอบคลุมและเต็มที่
ขอให้คุณตัดสินใจได้อย่างเฉลียวฉลาดและประสบความสำเร็จในอาชีพครับ