การสร้างแรงบันดาลใจในทีม: เทคนิคง่ายๆเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

ในฐานะผู้นำ หนึ่งในภารกิจสำคัญคือการปลุกปั้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของเรา

ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน 

การสร้างแรงบันดาลใจไม่ได้เป็นเพียงการพูดคุยเชิงบวกเท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงการกระทำที่ชัดเจนและมีจุดมุ่งหมาย 

นี่คือเทคนิคบางประการที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที:

1. แบ่งปันวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน: ทีมของคุณต้องเข้าใจว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไร และการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม เริ่มต้นด้วยการบอกเล่าเรื่องราวที่มีพลัง ที่แสดงให้เห็นว่าผลงานของทีมมีผลอย่างไรต่อองค์กรและลูกค้า

2. เป็นแบบอย่าง: ผู้นำที่ดีคือผู้ที่ทำตามสิ่งที่พูด จงแสดงให้เห็นว่าคุณเองก็มีความกระตือรือร้นและทุ่มเทให้กับเป้าหมายร่วมกัน การมีผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อทัศนคติของทีม

3. ชื่นชมและยกย่อง: การยกย่องความสำเร็จและการรับรู้ความพยายามของทีมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้สึกถูกชื่นชมเป็นปัจจัยที่ทรงพลังในการสร้างแรงจูงใจ

4. สื่อสารอย่างเปิดเผย: มีการสื่อสารที่เป็นประจักษ์และสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนในทีมรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการทำให้เข้าใจและมีส่วนร่วม

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์: ใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมของคุณ การสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้ทีมสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกันได้

เรามาดู 2 ตัวอย่างประกอบในแต่ละข้อ สำหรับ 

a. ผู้จัดการสาขาของธนาคาร 

b. ผู้จัดการร้านอาหาร Fast Food

1. แบ่งปันวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน:

ผู้จัดการสาขาของธนาคาร: วิสัยทัศน์อาจเป็นการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขาผ่านบริการที่เป็นส่วนตัวและคำปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น สาขาอาจมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนการปรึกษาเชิงลึกกับลูกค้าถึง 20% ในไตรมาสถัดไป เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและการออมที่เหมาะสมกับพวกเขา

ผู้จัดการร้านอาหาร Fast Food: วิสัยทัศน์อาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการที่รวดเร็วพร้อมกับรักษาคุณภาพของอาหารและสุขอนามัยที่สูง ตัวอย่างเช่น อาจมีเป้าหมายในการลดเวลาในการรับออเดอร์และส่งมอบอาหารให้กับลูกค้าไม่เกิน 3 นาที พร้อมกับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

2. เป็นแบบอย่าง:

ผู้จัดการสาขาของธนาคาร: ตัวอย่างเช่น การทำงานตามค่านิยมของธนาคาร เช่น ความโปร่งใส การบริการลูกค้าด้วยความสุจริต และการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม โดยที่ผู้จัดการเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึงค่านิยมเหล่านี้ทุกวัน

ผู้จัดการร้านอาหาร Fast Food: ตัวอย่างเช่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของร้านอาหาร   การทำงานอย่างมีพลังและมีจิตใจที่เป็นบวก แสดงให้ทีมเห็นว่าการทำงานด้วยความกระตือรือร้นสามารถ

สร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3. ชื่นชมและยกย่อง:

ผู้จัดการสาขาของธนาคาร: การยกย่องพนักงานที่ได้รับคำชมจากลูกค้า หรือที่ช่วยลูกค้าหาโซลูชั่นทางการเงินที่เหมาะสม โดยการประกาศชื่นชมในการประชุมทีม หรือแม้กระทั่งการมอบรางวัลเป็นเกียรติยศให้กับพนักงานเหล่านั้น

ผู้จัดการร้านอาหาร Fast Food: การชื่นชมพนักงานที่จัดการออเดอร์ได้รวดเร็วหรือที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า การจัดงานเล็ก ๆ หรือมอบรางวัลเพื่อเป็นการรับรู้ความมุ่งมั่นและการบริการที่ยอดเยี่ยม

4. สื่อสารอย่างเปิดเผย:

ผู้จัดการสาขาของธนาคาร: การจัดประชุมสรุปสถานะกับทีมเป็นประจำ เพื่อแจ้งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสาขา และเปิดโอกาสให้ทีมได้แบ่งปันความคิดเห็นและข้อกังวล

ผู้จัดการร้านอาหาร Fast Food: การมีการประชุมก่อนเริ่มงานเพื่ออัปเดตทีมเกี่ยวกับเป้าหมายของวันนั้น ๆ และรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริการ

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์:

ผู้จัดการสาขาของธนาคาร: การสร้างความสัมพันธ์โดยการมีการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับพนักงานเพื่อทำความรู้จักพวกเขาในแง่มุมส่วนตัว และให้ความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์

ผู้จัดการร้านอาหาร Fast Food: การใช้เวลาในการสนทนากับทีมในเวลาพัก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี         และการจัดกิจกรรมทีมเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่เป็นมิตร

การใช้เทคนิคเหล่านี้อาจดูเรียบง่าย แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความหมายอย่างยิ่ง 

การเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงการนำทางเท่านั้น 

แต่ยังหมายถึงการทำให้แต่ละคนในทีมรู้สึกมีคุณค่า 

และสามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กันได้ 

นั่นคือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในทีมของคุณครับ