การฟังสำหรับผู้นำ

ภาวะผู้นำมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ในโลกที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงสูง ภาวะผู้นำก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย

อดีต ผู้นำ รู้เรื่องงานทุกเรื่อง ทำได้ทุกเรื่อง และมีข้อมูลเยอะในการตัดสินใจได้ดีทุกเรื่อง
ปัจจุบันผู้นำ รู้เรื่องการใช้คนแต่ละคน มอบหมายงานเก่ง และรู้วิธีได้ข้อมูลที่ดีต่อการตัดสินใจ

ดังนั้น ทักษะสำคัญที่ผู้นำต้องเริ่มเปลี่ยนแปลง คือทักษะการฟัง

หากการฟังสำคัญ เราควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
เราควรเปลี่ยน: วิธีคิด และพฤติกรรม

เราควรเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับการฟังให้เป็นอย่างไร

แทนที่จะคิดว่า การฟัง เสียเวลา
ต้องคิดว่า การฟัง คือความจำเป็นในการสรรหาข้อมูลที่ดี

แทนที่จะคิดว่า เรารู้ทุกเรื่อง
เป็นการคิดว่า แต่ละคนรู้ในเรื่องของตนดี

แทนที่จะคิดว่า
การฟัง คือการไม่พูด (เงียบ / ทนฟัง) แต่คิดเรื่องที่จะพูดแย้ง หรือคิดเรื่องอื่น ๆ
การฟัง คือการให้พื้นที่ผู้พูด เพื่อให้เราเข้าใจสิ่งที่เขาพยายามสื่อสาร

แทนที่จะคิดว่า
เราฟังเก่ง ฟังได้ครบร้อย
เราฟังไม่ได้เท่าที่เราคิด ถามเมื่อสงสัย

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร

ดังนั้น พฤติกรรมที่เหมาะสมในการฟังคือ

  1. สร้าง ความเป็นกันเอง ให้คนพูดไม่ตื่นเต้น
  2. ให้เวลา หยุดกิจกรรมทุกอย่าง
  3. สังเกต ว่าคนพูดมีจริตในการพูดอย่างไร
  4. ทบทวน สิ่งที่ได้ยินในใจเป็นระยะ
  5. พูดสรุป สิ่งที่ได้ยินออกมาเป็นระยะ
  6. ถาม คำถามเมื่อสงสัย

อย่าลืมประเมินตนเอง
ตั้งเป้าก่อนฟังว่า เราต้องการพูดน้อยกว่าฟัง
เมื่อจบแล้ว ประเมินตัวเองว่า
ทำอะไรได้ดี / ควรเพิ่มอะไร / ควรลดอะไร /ควรเริ่มอะไร