การพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับ AI และ Automation

ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงแต่เป็นทักษะที่มีค่า 

แต่ยังเป็นความจำเป็น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรากฏตัวของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Automation ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงานและการที่เราจะเรียนรู้

บทความนี้จะสำรวจวิธีการที่ Knowledge Workers 

สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และปรับตัวเข้ากับ AI และ Automation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การรับรู้ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. การเข้าใจและการปรับตัวกับ AI และ Automation

3. การเพิ่มทักษะที่ไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี

4. การสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกัน

1. การรับรู้ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การรู้จักปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต้องการความเข้าใจในการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ การทำความเข้าใจกับกระบวนการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาทักษะทางเทคนิค ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

2. การเข้าใจและการปรับตัวกับ AI และ Automation

เพื่อให้เข้ากับ AI และ Automation ผู้ทำงานควรมีความเข้าใจในเทคโนโลยีเหล่านี้และวิธีการที่พวกมันอาจส่งผลต่องานของพวกเขา การศึกษาตัวอย่างของ AI และ Automation ในอุตสาหกรรมของตนเองและการหาวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการทำงานของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ

3. การเพิ่มทักษะที่ไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี

ในขณะที่ AI และ Automation สามารถทำงานบางอย่างได้ดี 

ยังมีทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ เช่น 

– Empathy การเข้าใจความรู้สึกคน

– ทักษะการประสานงาน

– ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

– ความคิดสร้างสรรค์

– ทักษะทางอารมณ์และสังคม 

– การใช้ Gut Feeling ตัดสินใจ

การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ทำงานยังคงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงไป

4. การสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นในทีม ผ่านการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน หรือการเข้าร่วมในชุมชนออนไลน์ สามารถเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความคิด 

การทำงานร่วมกับผู้อื่นช่วยให้มองเห็นมุมมองใหม่ ๆ และแนวทางในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี

สรุป

ในยุคของ AI และ Automation การเป็น Knowledge Worker ที่ประสบความสำเร็จ

หมายถึงการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง 

ด้วยการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะที่ไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกัน Knowledge Workers สามารถรักษาความเกี่ยวข้องและคุณค่าในตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้

อย่างไรก็ตาม เราแต่ละคนก็ต้องใช้ดุลพินิจที่จะเลือกนำไปใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละคนในแต่ละองค์กร

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสิ่งที่หลายท่านอาจจะกังวลใจในการทำงานในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับ