การประเมินคุณภาพการบริการ

ในการประเมินคุณภาพการบริการ มีแบบจำลอง RATER Service Quality ที่พัฒนาโดย Parasuraman, Zeithaml และ Berry เพื่อวัดคุณภาพการบริการ 

แบบจำลองนี้ประกอบด้วยห้าส่วนหลัก:

Reliability (ความน่าเชื่อถือ) – ความสามารถในการให้บริการที่น่าเชื่อถือและแม่นยำ

Assurance (การรับประกัน) – ความรู้และความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับลูกค้า

Tangibles (สิ่งที่สัมผัสได้) – การใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นอุปกรณ์, พนักงานและการสื่อสารที่มีต่อลูกค้า

Empathy (ความเอื้ออาทร) – การใส่ใจและความสนใจที่เป็นส่วนตัวที่มีต่อลูกค้า

Responsiveness (การตอบสนอง) – ความยินดีในการช่วยเหลือลูกค้าและการให้บริการที่รวดเร็ว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้แบบจำลอง RATER ในสามสถานการณ์:

ร้านอาหาร Fast Food

Reliability: การสั่งอาหารและได้รับอาหารที่ถูกต้องตามที่สั่งทุกครั้ง

Assurance: พนักงานมีความสามารถในการตอบคำถามเกี่ยวกับเมนูและอาหารที่เสิร์ฟ

Tangibles: ความสะอาดของสถานที่และการแต่งกายของพนักงาน

Empathy: พนักงานให้ความสนใจกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า เช่น อาหารที่ไม่มีส่วนผสมที่แพ้

Responsiveness: ความสามารถในการให้บริการอย่างรวดเร็วเมื่อมีคิวยาว

พนักงาน Teller in Retail Bank

Reliability: ความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง

Assurance: ความสามารถในการให้คำแนะนำทางการเงินที่เชื่อถือได้

Tangibles: บรรยากาศและความสะดวกสบายของสถานที่ รวมถึงการแต่งกายอย่างมืออาชีพของพนักงาน

Empathy: การให้ความสำคัญกับปัญหาของลูกค้าและการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

Responsiveness: ความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

พนักงานในห้างสรรพสินค้า

Reliability: ความสามารถในการให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องและช่วยเหลือในการหาสินค้า

Assurance: พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ขายและสามารถให้คำแนะนำได้

Tangibles: ความเรียบร้อยและการจัดวางสินค้าที่ดึงดูดสายตา

Empathy: ความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

Responsiveness: ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ

การปรับใช้แบบจำลอง RATER ในแต่ละสถานการณ์จะช่วยให้บริษัทสามารถประเมินและปรับปรุงคุณภาพการบริการของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นสำหรับองค์กร