การประสานงานแบบมืออาชีพในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

องค์กรในปัจจุบันต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคลุมเครือ
การทำงานเป็นทีมและทักษะในการประสานงานจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

กลยุทธ์ในการประสานงานแบบมืออาชีพ

 1. ทัศนคติที่ไม่ห่วงเครดิต: หากเราห่วงเกินไปเรื่องผลงานที่จะตกอยู่กับเรา การประสานงานจะไม่สำเร็จ เพราะความสนใจถูกเบี่ยงไป
 2. บูรณาการและมองภาพรวม: หลีกเลี่ยงการทำงานแบบไซโล และมองเห็นภาพรวมขององค์กร คิดถึงวิธีที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
 3. การศึกษาและติดตามข้อมูล: ทำการบ้านเกี่ยวกับข้อมูลภายนอกและภายใน ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณและของคนอื่น
 4. การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ: หลีกเลี่ยงการตัดสินคนอื่นโดยไม่มีข้อมูล และระวังการตำหนิ
 5. การจัดการกับการต่อต้าน: ถ้ามีการแนะนำแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน ควรสร้างความเข้าใจและหาทางลดการต่อต้าน
 6. เคารพและให้เกียรติ: ให้เกียรติและเคารพคนอื่น แม้ว่าพวกเขาจะไม่ทำงานอย่างที่คุณคาดหวัง
 7. การสื่อสารที่เหมาะสม: สื่อสารอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการทำงาน

โดยการปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้ คุณจะสามารถประสานงานในองค์กรของคุณได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามหากทีมงานเราทำได้ดี แต่ทีมงานอื่นไม่ค่อยให้ความร่วมมือในระดับเดียวกับเรา
มีคำแนะนำดังนี้ครับ

 1. สำรวจปัญหา: พยายามทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหา อาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร, หรืออาจจะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากร
 2. สื่อสารแบบเปิด: ติดต่อกับทีมงานอื่นโดยตรง และสื่อสารอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อหาทางออกที่ทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
 3. สร้างความไว้วางใจ: ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความร่วมมือ อาจจะใช้เวลาในการสร้างความไว้วางใจ แต่เมื่อสร้างได้แล้ว การร่วมมือจะง่ายขึ้น
 4. แสดงตัวอย่างที่ดี: ให้ทีมงานของคุณเป็นตัวอย่างในการทำงานอย่างมืออาชีพ และให้ความร่วมมือ นี่อาจจะช่วยกระตุ้นทีมงานอื่นให้ปฏิบัติตาม
 5. ขอความช่วยเหลือจากผู้บริหาร: ถ้าทางเลือกข้างต้นไม่ได้ผล คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในองค์กร เพื่อแก้ปัญหาในระดับสูงขึ้น
 6. ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน: ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทีมงานอื่น อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของทีมงานของคุณเอง เพื่อให้สามารถร่วมมือหรือปรับตัวได้ในสถาณการณ์ที่ไม่เหมาะสม
 7. รักษาความยืดหยุ่นและเปิดใจ: บางครั้ง คุณอาจจะต้องยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง การรักษาความยืดหยุ่นและเปิดใจต่อความเปลี่ยนแปลงสามารถช่วยคุณปรับตัวในสถาณการณ์ที่ไม่ได้ตามที่คาดหวัง

การจัดการในสถาณการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร ความเข้าใจในด้านจิตวิทยาขององค์กร และความสามารถในการสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นต้นทุนของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันครับ