การบริหารจัดการความเครียดจากงาน

มีใครไม่เครียดบ้าง

“ข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เมื่อเดือน ม.ค. 2566 พบวัยแรงงานอายุ 20-59 ปี ขอรับบริการเรื่องความเครียด วิตกกังวล ไม่มีความสุขในการทำงาน สูงอันดับ 1 กว่า 5,989 สาย จากทั้งหมด 8,009 สาย”

แนวโน้มแบบนี้มีทั่วโลก

เรามาหาคำตอบจากคำถามเหล่านี้กันครับ

 1. ความเครียดจากงานคืออะไร
 2. สาเหตุมาจากอะไรบ้าง
 3. วิธีป้องกัน
  4.วิธีบริหารจัดการเมื่อเครียด
 4. Checklist สำหรับตรวจสอบความเครียด
 5. ความเครียดจากงานคืออะไร

ความเครียดจากงานเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกว่าความต้องการหรือความคาดหวังในงานเกินกว่าที่คุณสามารถรับไหว หรือเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในงานได้

 1. สาเหตุมาจากอะไรบ้าง
 • ภาระงานที่มากเกินไป
 • ความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
 • ความคาดหวังที่สูงเกินไป
 • ความขัดแย้งในทีมหรือองค์กร
 • การจัดการที่ไม่เป็นธรรม
 1. วิธีป้องกัน
 • การวางแผนและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผย
 • การหาทางออกหรือแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง
 • การหาความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน
 • การฝึกสมาธิหรือการฝึกการหายใจเพื่อลดความเครียด

4.วิธีบริหารจัดการเมื่อเครียด

 • การออกกำลังกาย: ข้อดีคือการปลดปล่อยฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน ข้อเสียคืออาจไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์
 • การฝึกสมาธิ: ข้อดีคือช่วยให้คุณมีสมาธิและความสงบ ข้อเสียคือต้องใช้เวลาฝึก
 • การขอคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา: ข้อดีคือได้รับคำปรึกษาและมุมมองใหม่ ข้อเสียคืออาจต้องใช้เงินและเวลา
 1. Checklist สำหรับตรวจสอบความเครียด

คุณรู้สึกว่ามีภาระงานที่มากเกินไปหรือไม่?
คุณหายใจเร็วหรือหายใจไม่สะดวกหรือไม่?
คุณรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่?
คุณรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทีมหรือผู้บริหารหรือไม่?

หากคุณตอบ ‘ใช่’ ในส่วนใหญ่ของ Checklist นี้
คุณอาจต้องการหาวิธีในการบริหารจัดการความเครียดให้ดีขึ้นครับ

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้พอจะเป็นประโยชน์บ้างในการบริหารจัดการความเครียดจากงานของพวกเรานะครับ