กระดุมเม็ดแรกของ Employee Engagement

ปัจจุบันนี้ บริษัทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ “ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน” หรือ Employee Engagement มากขึ้น เพราะมีงานวิจัยสนับสนุนว่า “ความผูกพันของพนักงานมีผลต่อกำไรของบริษัท”     

Gallup หนึ่งในหลายบริษัทที่ให้บริการด้านนี้ Engagement Survey มีเครื่องมือชื่อ Q12  คือการถามคำถาม 12 ข้อเพื่อประเมินว่าพนักงานมีความผูกพันกับองค์กรเพียงใด  

โดยที่ Q 12 ข้อแรกถามว่า “พนักงานแต่ละคนทราบหรือไม่ว่าสิ่งที่คาดหวังจากเขาในการทำงานคืออะไร”

ในคำถามนี้ หากเราจะลองนำไปประยุกต์ใช้ในงาน เราจะทำอย่างไร

วิธีการคือ ใช้แนวทางคำถามชุดนี้ ครับ 

1. วิสัยทัศน์ของบริษัทเราคืออะไร

2. จากวิสัยทัศน์ นั้น หน้าที่ของเขาเกี่ยวข้องอย่างไร

3. หน้าที่เขา จะแปลงเป็นเป้าหมายหลัก ๆ 3 ข้อคืออะไร

4. เป้าหมายนั้น จะสร้างแรงบันดาลใจเขาได้อย่างไร

ลองมาดูตัวอย่างกันครับ 

สมมติว่า คุณนารี เป็นพนักงานต้อนรับในห้างสรรพสินค้าชั้นนำแห่งหนึ่ง ในวันแรก หัวหน้าเชิญเธอมาคุยว่า

1. “ห้างเรามีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นห้างที่ลูกค้ามีความสุขจากบริการเป็นเลิศของพนักงานของเรา”

2. “หน้าที่ของพนง.ต้อนรับคือ ทำให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาติดต่อได้รับความพึงพอใจ”

3. “เป้าหมายของพนง.ต้อนรับคือ มีความสุภาพอ่อนโยน 100% ตอบคำถามได้ 80% ของคำถามที่ลูกค้าถามบ่อย ๆ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 80%”

4. “หากนารีทำได้ คุณจะเป็นพนักงานมืออาชีพที่ลูกค้า หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน ยอมรับในความสามารถ”

ลองนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเราแต่ละคนดูครับ