อัตตากับการทำงานเป็นทีม

บทความโดย: โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
ภาพ: Yan Krukau


ทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง มักมีบรรทัดฐานในการทำงานเป็นทีมที่ดี มีความไว้วางใจกันมากพอที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้

แต่ว่าส่วนใหญ่เรามักไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทำงานในทีมแบบนี้ ทำให้ทีมงานที่ยอดเยี่ยมถูกขนานนามว่า Dream Team

คือประมาณว่า “เหมือนฝัน” หากโชคดีได้ทำงานในทีมนั้น ทีมที่ไม่ใช่ Dream Team มักมีคนอัตตาสูงเกินควรอยู่หลายคน

ดังนั้นหากทีมเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บางคนที่อัตตาสูงเกิน ไม่ยอมยืดหยุ่น ความคิดเห็นจึงมักไม่ได้ข้อยุติ และเกิดการถกเถียงกันยืดยาว

ทีมงานอาจจะเสียเวลาและเสียกำลังใจเกินควร

หากเรารู้สึกว่าเราอาจเป็นคนที่ไม่ยืดหยุ่น เราอาจจะลองพิจารณาท่าทีเราใหม่

ถามตัวเอง “เราอาจไม่ยืดหยุ่นเพราะอัตตาเรื่องใด”

1. อัตตาเพราะ ยึดติดวิธีเดิมที่เคยสำเร็จ
2. อัตตาเพราะ เข็ดสิ่งที่เคยพลาดมาก่อน
3. อัตตาเพราะ คิดว่าชุดข้อมูลตนเองถูกต้อง
4. อัตตาเพราะ คิดว่าดุลพินิจดีที่สุด
5. อัตตาเพราะ มองว่าเสี่ยงมากไป
6. อัตตาเพราะ อคติกับบางเรื่อง/บางคน

ลองปรับมุมมองของเราดู
ทีมงานของเราอาจใกล้เป็น Dream Team ได้มากขึ้นครับ