การโค้ชผู้บริหารเรื่องการนำเสนอ
Executive Presentation Coaching

Power Presentation-Delegation-Assigning__gredient – g to b
นำเสนอเชี่ยวชาญ
เพื่อผลลัพธ์องค์กร
Executive Presentation Coaching

หน้าแรก > บริการต่าง ๆ > การโค้ชและการใช้พี่เลี้ยงผู้บริหาร > การโค้ชผู้บริหารเรื่องการนำเสนอ

เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
และ ภาพลักษณ์องค์กร

ผู้บริหารหลายท่านมีความสามารถสูง ทำงานเก่ง แต่ไม่มีความชำนาญในการนำเสนอ จึงทำให้การนำเสนอไม่ได้ผลลัพธ์ดังที่ตั้งใจ

การนำเสนอแต่ละครั้งยังมีผลต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ขององค์กร และตัวผู้บริหารเอง Executive Presentation Coaching คือ การโค้ชผู้บริหารรายบุคคล (one-on-one) เรื่องการนำเสนอในวาระต่างๆ โดยการช่วยให้ผู้บริหารจัดลำดับความคิด เรียบเรียงและถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

การนำเสนอแต่ละครั้งมีผลต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ขององค์กร และตัวผู้บริหารเอง

ลักษณะเด่นของโปรแกรม

นำเสนอวาระต่าง ๆ
อย่างมั่นใจ

ประกอบการโค้ขด้วย
หนังสือด้านทักษะการนำเสนอที่ขายดีที่สุด

เน้นที่การจัดลำดับความคิด วางโครงสร้าง และเรียบเรียงเนื้อหา ควบคู่ไปกับทักษะการนำเสนอ

ให้ feedback รายบุคคลในทุกขั้นตอนการฝึก

พัฒนาการนำเสนอของผู้บริหารแต่ละคนให้ “ดีขึ้นในแบบของตนเอง”

ไม่ต้องเดินทางไปนอกสถานที่

การโค้ชแต่ละครั้ง ใช้เวลาไม่นาน


โค้ชผู้บริหาร – การนำเสนอ

Presentation Coach คนแรกของไทย

ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชผู้บริหารรายบุคคล (One-on-one) และกลุ่มย่อยในเรื่องการนำเสนอแบบมืออาชีพ และการโค้ชจากจุดแข็ง

ประสบการณ์การบริหารการขายและการตลาดจากบริษัทข้ามชาติชั้นนำ เช่น Nestle และ L’Oreal

ผู้ร่วมเขียนหนังสือ “พรีเซนต์ขั้นเทพ”

ความเห็นผู้เข้าร่วม

รู้ตนเองตอนนำเสนอ
พัฒนาจากดีเป็นยอดเยี่ยม

ก่อนที่จะเข้ารับการโค้ช คิดว่าได้เรียบเรียงการนำเสนอมาดีแล้ว คาดไม่ถึงว่ายังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก ชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาก”

หลังจากได้รับการโค้ช มีความมั่นใจมากว่า ต่อให้มีบริษัทคู่แข่งมานำเสนอต่อจากเรา ลูกค้าก็เลือกบริษัทเราแน่นอน”

ไม่เคยเห็นการนำเสนอเรื่องที่ซ้บซ้อนให้เข้าใจง่ายแบบนี้มาก่อน คาดไม่ถึงว่าจะพัฒนาได้ดีขนาดนี้ แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง”

ติดต่อ

เดอะโค้ช

เดอะโค้ชยินดีให้ข้อมูลการโค้ชการนำเสนอ
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรา

[email protected]

ไม่พลาด
บทความดี ๆ

กด See first เดอะโค้ชเฟซบุ๊ค

TheCoach