กฏทรงค่า 15 ข้อความเจริญเติบโต

10 พฤษภาคม 2013

กูรูด้านภาวะผู้นำ จอห์น ซี แมกซ์เวล เขียนหนังสือเล่มใหม่ คือ “The 15 invaluable laws of growth” หรือ “กฏทรงค่า 15 ข้อความเจริญเติบโต”

ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

10 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักดิ์ ดิฉันอยากดำเนินการประชุมให้ได้ประสิทธิภาพดีกว่านี้ค่ะ โค้ชช่วยเข้าร่วมสังเกตการณ์ระหว่างประชุมแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับว่าดิฉันควรต้องปรับปรุงอะไรบ้างได้หรือไม่คะ?”

ตรวจสอบทัศนคติของตน

10 พฤษภาคม 2013

มีทัศนคติหลายเรื่องที่เป็นตัวปิดกั้นทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่

ชนะใจคนไทย

10 พฤษภาคม 2013

“โค้ชเกรียงศักดิ์ครับ ผมได้มีโอกาสอ่านบทความเรื่อง CEO Succession 2011 – The New CEO’s First Year โดย Booz & Company”

บอร์ดที่มีประสิทธิภาพ

10 พฤษภาคม 2013

“คุณเกรียงศักด์ ผมอ่านบล๊อกที่น่าสนใจของรอยเตอร์โดย ลูซี่ พี มาร์คัส เรื่อง “You’ve got to know when to go” เธอพูดถึงกรรมการในบอร์ดที่เป็น dead wood เธอระบุว่ามีหลายเหตุผลที่สมาชิกบอร์ดควรพิจารณาตนเองและลาออกจากบอร์ดบริษัทนั้นๆ คือ

เติบโตด้วยประสบการณ์

10 พฤษภาคม 2013

บทความเรื่อง “Eighty-eight Assignments for Development in Place” เขียนโดย Michael M. Lombardo และ Robert W. Eichinger จาก The Center for Creative Leadership พวกเขาพบว่าการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงนั้นเป็นวิธีการพัฒนาที่ดีที่สุด บ่อยครั้งที่เราได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อที่จะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการพัฒนาตนเอง แล้วถ้าการเลื่อนตำแหน่งกลับไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้ล่ะ รายงานชิ้นนี้ประกอบไปด้วย งานโครงการ 88 งานที่ทำให้แต่ละบุคคลมีโอกาสพัฒนาตนเองได้แม้ทำงานในตำแหน่งเดิม

วุฒิภาวะในคนทำงานที่ใช้ความคิด

10 พฤษภาคม 2013

“วุฒิภาวะ คือ ความสามารถในการทำงานอย่างมีวินัยในตนเองไม่ว่าจะมีหัวหน้างานควบคุมอยู่หรือไม่ก็ตาม เก็บรักษาเงินโดยไม่ใช้ตามใจ และอดทนกับความอยุติธรรมโดยไม่คิดแก้แค้น” โดย Ann Landers จากหนังสือ Reader’s Digest Quotable Quotes