Managing Stakeholders Expectations อย่างไร

Managing Stakeholders Expectations คือ การจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากบทบาทหน้าที่ของเรา 

เพราะว่าทุกการตัดสินใจของเรา ไม่ว่าจะเป็น งาน โครงการ กิจกรรม จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น 

พวกเขาอาจเป็น ผู้สนับสนุน ผู้ให้เงินทุน ผู้ใช้งาน ลูกค้า พนักงาน ชุมชน รัฐบาล และ อื่น ๆ

การจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 

กระบวนการทำความเข้าใจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และประสานงานเพื่อให้บรรลุความคาดหวังเหล่านั้นอย่างเหมาะสม  

สิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างชัดเจนและโปร่งใส ตั้งแต่เนิ่น ๆ

ประโยชน์ของการจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่

– ลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิด

– เพิ่มความร่วมมือและการสนับสนุน

– ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโครงการ

– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เทคนิคที่สามารถใช้ในการจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่

1. การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การกำหนดความคาดหวังร่วมกัน

3. การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและชัดเจน

4. การจัดการความเสี่ยง

5. การปรับเปลี่ยนความคาดหวังอย่างยืดหยุ่น

ในเรื่อง การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ผมพบบทความเรื่อง Stakeholders Analysis ที่ 

https://www.mindtools.com/aol0rms/stakeholder-analysis ให้แนวทางการวิเคราะห์ดังนี้

1. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกมาให้หมด เท่าที่จะทำได้

2. จัดลำดับความสำคัญ โดยการใช้ตาราง อำนาจ/ความสนใจ

3. เข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำคัญ

ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญ ตามแผนภาพ “จัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

ได้แสดงตำแหน่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตารางตามโพสต์นี้

ซึ่งแผนภาพจะบอกคุณว่าควรมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาแต่ละช่องอย่างไร ตามคำอธิบายนี้

1. ผู้ที่มีอำนาจสูงและมีความสนใจสูง (จัดการอย่างใกล้ชิด): คุณต้องมีส่วนร่วมกับคนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ และพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้พวกเขาพึงพอใจ

2. อำนาจสูง ความสนใจต่ำ (ทำให้พอใจ): ทุ่มเทกับคนเหล่านี้อย่างพอเหมาะเพื่อให้พวกเขาพึงพอใจ แต่ไม่มากเกินไปจนเขารำคาญข้อมูลจากคุณ

3. อำนาจต่ำ ความสนใจสูง (คอยส่งช่าว): แจ้งข่าวสารให้คนเหล่านี้อย่างเพียงพอ และพูดคุยกับพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้น คนประเภทนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างมากกับรายละเอียดของโครงการของคุณ

4. อำนาจต่ำ ความสนใจต่ำ (เฝ้าสังเกต): ติดตามคนเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ แต่อย่ารบกวนพวกเขาด้วยการสื่อสารมากเกินไป

ตัวอย่างเช่น หัวหน้าคุณน่าจะมีอำนาจและอิทธิพลสูงเหนือโครงการของคุณ และมีความสนใจโครงการสูง 

คุณจึงต้อง จัดการสื่อสารกับหัวหน้าคุณอย่างใกล้ชิดในเรื่องของโครงการ

แต่ครอบครัวของคุณอาจมีความสนใจในโครงการของคุณสูง แต่มีอำนาจเหนือโครงการต่ำ

คุณจึงคอยส่งช่าวให้เขาทราบความเคลื่อนไหวก็พอ

สำหรับขั้นตอน เข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำคัญ นั้น เขามีแนวคำถามดังนี้ครับ

1. พวกเขามีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงิน หรือความผูกพันทางอารมณ์อะไร ในผลลัพธ์ของงานคุณ เป็นในแง่ดีหรือแง่ลบ

2. อะไรคือแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดของพวกเขา

3. พวกเขาต้องการข้อมูลอะไรจากคุณ และวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดคืออะไร

4. ความคิดเห็นปัจจุบันของพวกเขาเกี่ยวกับงานของคุณเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับข้อมูลอะไร

5. ใครมีอิทธิพลทางความคิดต่อเขา และใครที่มีความเห็นกับคุณและมีอิทธิพลต่อเขา ผู้ชี้นำบางคนเหล่านี้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในตัวเองหรือไม่

6. หากพวกเขาไม่น่าจะสนับสนุน คุณจะโน้มน้าวพวกเขาสนับสนุนโครงการของคุณอย่างไร

7. หากคุณคิดว่าคุณจะไม่สามารถโน้มน้าวพวกเขาได้ คุณจะจัดการกับการต่อต้านของพวกเขาอย่างไร ให้เขาพอใจในระดับหนึ่ง

8. ใครอีกที่อาจได้รับอิทธิพลจากความคิดเห็นของพวกเขา คนเหล่านี้กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตัวเองหรือไม่

สรุป:

การจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดี

โดยเฉพาะคนที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากบทบาทที่เคยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่กี่ราย 

ไปสู่บทบาที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายมากขึ้น

การนั่งลงวางแผนจึงเป็นเรื่องสำคัญและควรทำก่อนเปลี่ยนบทบาทไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายครับ