Feedforward: กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาศักยภาพทีมงานสู่ความสำเร็จที่เหนือกว่า

ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพของทีมงานอย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 

ผู้นำและผู้จัดการต่างคุ้นเคยกับแนวคิด “Feedback” หรือการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมา 

แต่ในปัจจุบัน แนวคิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากคือ “Feedforward” ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและเติบโตในอนาคต

1. Feedforward คืออะไร

Feedforward คือ กระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำเชิงบวกและสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้บุคคลหรือทีมงานสามารถพัฒนาศักยภาพและบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อผิดพลาดในอดีต Feedforward จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างจุดแข็งและศักยภาพที่บุคคลมีอยู่แล้ว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่

2. ใครเป็นผู้บัญญัติคำว่า Feedforward

แนวคิด Feedforward ถูกนำเสนอครั้งแรกโดย Marshall Goldsmith โค้ชผู้บริหารและนักเขียนชื่อดังระดับโลก ในหนังสือของเขา “What Got You Here Won’t Get You There” เขาได้อธิบายถึงประโยชน์ของ Feedforward ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร

3. วิธีการและขั้นตอนในการให้ Feedforward

– สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและไว้วางใจ: สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างอิสระ

– มุ่งเน้นไปที่อนาคต: แทนที่จะพูดถึงข้อผิดพลาดในอดีต ให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและสิ่งที่ต้องการบรรลุในอนาคต

– ให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและนำไปปฏิบัติได้: หลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำที่คลุมเครือ ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้

– ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการคิด: แทนที่จะบอกว่าควรทำอย่างไร ให้ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้บุคคลหรือทีมงานคิดและหาทางออกด้วยตนเอง

4. Do and Don’t ในการให้ Feedforward

สิ่งที่ควรทำ (Do):

– ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์

– มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งและศักยภาพ

– ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการคิด

– สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและไว้วางใจ

– ผู้รับ Feedforward พูดได้คำเดียว่า “ขอบคุณ”

สิ่งที่ไม่ควรทำ (Don’t):

– วิจารณ์หรือตำหนิข้อผิดพลาดในอดีต

– ให้คำแนะนำที่คลุมเครือหรือไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้

– บังคับให้บุคคลหรือทีมงานทำตามความคิดเห็นของเรา

Feedforward: กุญแจสู่การสร้างทีมที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ

การนำแนวคิด Feedforward มาปรับใช้ในการบริหารทีมงาน ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลและทีมงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาที่แข็งแกร่งภายในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว

5. ตัวอย่างการใช้ Feedforward

ทอมและเอ เป็นเพื่อนกัน ทอมได้รับ Feedback จากหัวหน้าว่า “เขาฟังไม่เก่ง” 

หลังจากที่ทั้งสองคนได้อ่านบทความนี้ เขาจึงลองใชดู

ทอมถามเอว่า “คุณช่วย Feedforard ด้วยการแนะนำผมหน่อยว่า ผมควรทำอย่างไรเพื่อให้ฟังเก่งขึ้น”

เอบอกว่า “ยินดีครับ มีข้อแม้ว่าพูดได้คำเดียวว่า ขอบคุณครับ ส่วนนายจะไปใช้หรือไม่นายก็ตัดสินใจเอง”

ทอมตอบตกลง

เอจึงแนะนำว่า “1. พูดน้อยกว่าฟัง 2. ทวนสิ่งที่ได้ยิน 3. สงสัยจะถามให้โน๊ตไว้ก่อน 4. ฟังไม่ชัดก็ถามทวน”

ทอม “ขอบคุณครับ”