Collaboration ดีต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดี

การทำงานเป็นทีมหรือการประสานงาน (Collaboration) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน การทำงานคนเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความสำเร็จของงาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น 

ซึ่งเพื่อนร่วมงานที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

วิธีสร้างเพื่อนร่วมงานที่ดี 7 วิธี มีดังนี้

1. คิดบวกมองโลกในแง่ดี

คนที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ย่อมเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน พยายามมองหาสิ่งดี ๆ ในตัวผู้อื่น และให้กำลังใจเมื่อผู้อื่นกำลังท้อแท้

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

A. ทักทายเพื่อนร่วมงานด้วยรอยยิ้มและคำทักทายที่สุภาพ

B. ชื่นชมเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาทำดี

C. ให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาประสบปัญหา

2. ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ

การให้ความเคารพผู้อื่นเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ดูถูกหรือเหยียดหยามผู้อื่น

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

A. ใช้คำพูดสุภาพอ่อนโยน

B. ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ

C. ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

3. สื่อสารให้เป็น

การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการประสานงาน สื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดหรือการกระทำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

A. อธิบายสิ่งที่ต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างชัดเจน

B. ถามคำถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

C. สรุปสิ่งที่ได้พูดคุยกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน

4. ตัดสินใจอย่างเหมาะสมหากเกิดความขัดแย้ง

ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน พยายามหาทางออกที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

A. พยายามพูดคุยกับคู่ขัดแย้งอย่างใจเย็น

B. หาข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

C. เสนอทางออกที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย

5. ระมัดระวังความสัมพันธ์ในองค์กร

หลีกเลี่ยงการพูดจาหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจสร้างปัญหาหรือความขัดแย้งในองค์กร รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

A. ไม่นินทาหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นในที่ทำงาน

B. ไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวในที่ทำงานโดยไม่จำเป็น

C. ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการทำงาน

6. อ่อนน้อมถ่อมตนและเปิดใจ

คนที่มีทัศนคติที่อ่อนน้อม ถ่อมตน และเปิดใจ ย่อมเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

A. ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน

B. ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข

C . เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

7. ยอมรับถึงวัฒนธรรมและลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกัน

แต่ละคนมีวัฒนธรรมและลักษณะที่แตกต่างกัน พยายามเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น หลีกเลี่ยงการตัดสินผู้อื่น

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

A. เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้อื่น

B. พยายามเข้าใจความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น

C. หลีกเลี่ยงการตัดสินผู้อื่นจากภายนอก

ทั้ง 7 วิธีนี้ เป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณสร้างเพื่อนร่วมงานที่ดีได้ 

พยายามทำตามแนวทางเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ 

คุณมีโอกาสสร้างเพื่อนร่วมงานที่ดีได้เพิ่มขึ้นมาก