7 กลยุทธ์ที่คนเงียบๆพูดไม่เก่งใช้โน้มน้าว

การสื่อสารโน้มน้าว 

เป็นคุณสมบัติสำคัญของ Knowledge Workers สมัยนี้

แต่ว่าคนมักตีความว่า 

“คนที่สื่อสารโน้มน้าวเก่งต้องพูดเก่ง”

บางคนถึงกับตีความว่า “พูดเยอะ = พูดเก่ง”

ที่จริงแล้ว “พูดเยอะ” แต่สาระน้อย ไม่ใช่การพูดเก่ง

อาจกลายเป็นจุดอ่อนไปก็ได้

คนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนพูดเก่ง 

แล้วจะทำอย่างไรดีครับ

จากประสบการณ์ 

ผมเห็นคนเก่งหลายคนที่พูดน้อย

แต่โน้มน้าวได้ยอดเยี่ยม

ด้วยเทคนิคเหล่านี้ครับ

1. ก่อนพบใคร ทำการบ้าน ศึกษาเรื่องของเขา

2. ใช้ความช่างสังเกต ศึกษาแต่ละคนเมื่อพบกัน

3. ตั้งคำถามเปิด ที่ทำให้คนให้ข้อมูลได้เยอะ

4. ฟังอย่างตั้งใจเป็นเสน่ห์ของคนเงียบ ๆ

5. คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าคู่สนทนาที่ฟังคือคนใส่ใจ

6. พูดน้อย แต่เลือกพูดถูกจังหวะ ดีกว่าคนพูดมาก

7. ใช้ผลงานเป็นเลิศพูด เสียงดังกว่า ใช้เพียงลมปาก

แทนที่จะพยายามฝึกพูดให้เก่งเพียงอย่างเดียว

กลับมาที่ทำงานให้เก่ง

แล้วลองผนวกกับกลยุทธ์ทั้งเจ็ดข้อนี้ดูครับ