“ไม่มีเวลา” คำที่มืออาชีพห้ามพูด

มืออาชีพไม่พูดคำว่า “ไม่มีเวลา” 

เพราะคำนี้ มักจะเป็นคำที่ฟังดูเหมือนข้อแก้ตัวมากกว่าเหตุผลที่ถูกต้อง 

การใช้คำนี้อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในบุคคลนั้น ๆ 

ลองมาพิจารณาความหมายที่แท้จริงของคำนี้กัน

ไม่มีเวลาคือการไม่ให้ความสำคัญ

เมื่อผู้คนบอกว่าพวกเขาไม่มีเวลา สิ่งที่พวกเขามักจะหมายถึงคือพวกเขาไม่เห็นความสำคัญในกิจกรรมนั้น ๆ เพียงพอที่จะจัดสรรเวลาให้กับมัน ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดการบอกว่าเขาไม่มีเวลาฟังปัญหาของลูกน้อง เขาอาจกำลังแสดงให้เห็นว่าปัญหาของลูกน้องนั้นไม่ใช่ลำดับความสำคัญในตารางงานของเขา

ไม่มีเวลาคือข้ออ้างที่เลือกทำอย่างอื่น

บ่อยครั้งที่คำว่า “ไม่มีเวลา” เป็นการตัดสินใจเลือกทำสิ่งอื่นที่ให้รางวัลหรือผลตอบแทนที่เห็นชัดเจนกว่า ตัวอย่างเช่น หากมีการเลือกที่จะไปงานเครือข่ายแทนที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมาย อาจเป็นเพราะว่างานเครือข่ายให้โอกาสในการสร้างสัมพันธ์ที่อาจนำไปสู่โอกาสในอาชีพได้

ไม่มีเวลาคือการบริหารเวลาไม่เป็น

ในบางครั้ง การบอกว่า “ไม่มีเวลา” สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารเวลา 

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการประชุมที่ไม่จำเป็น 

คุณอาจไม่มีเวลาเหลือเพื่อทำภารกิจที่สำคัญกว่า

ไม่มีเวลาคือการพูดออกไปโดยไม่ไตร่ตรอง

บางครั้งคนเราก็ใช้คำว่า “ไม่มีเวลา” โดยอัตโนมัติ โดยไม่ได้พิจารณาถึงสิ่งที่สามารถทำได้จริง ตัวอย่างเช่น คุณอาจบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกาย ทั้งที่จริง ๆ แล้วคุณสามารถหาเวลาออกกำลังกายได้

หากจัดลำดับความสำคัญของการใช้เวลาในแต่ละวันให้เหมาะสม

เพื่อการเป็นมืออาชีพที่บริหารเวลาได้ดี นี่คือ 7 วิธีที่คนเก่งใช้บริหารเวลา:

1. การกำหนดลำดับความสำคัญ: พวกเขาเข้าใจว่าไม่ทุกสิ่งที่ดูเร่งด่วนนั้นสำคัญ และไม่ทุกสิ่งที่สำคัญจะเร่งด่วนเสมอไป

2. การพิจารณาผลตอบแทนที่คุ้มค่า: พวกเขาใช้เวลาในกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อเวลาที่ลงทุน

3. การจัดสรรเวลาอย่างมีสติ: พวกเขาใช้ปฏิทินและตัวจัดการเวลาอย่างมีสติเพื่อจัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมต่างๆ

4. การตั้งเป้าหมายรายวัน: พวกเขามีเป้าหมายชัดเจนสำหรับแต่ละวัน และทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น

5. การบอก ‘ไม่’: พวกเขาไม่กลัวที่จะบอก ‘ไม่’ เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่ตรงกับเป้าหมายหรือความสำคัญของพวกเขา

6. การมีเวลาพักผ่อน: พวกเขารู้ว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสมรรถภาพทางสมองและร่างกายให้พร้อมสำหรับการทำงาน

7. การตระหนักถึงค่าของเวลา: พวกเขาเข้าใจว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าและไม่สามารถหาซื้อได้ จึงใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในทุกๆ นาที

การบริหารเวลาสะท้อนถึงการบริหารจัดการเรื่องอื่น ๆ ของคุณด้วย

หากคุณบริหารเวลาไม่ดี มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะไม่ได้รับโอกาสทำงานที่ใหญ่ขึ้น

เพราะคนที่จะแต่งตั้งคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะจัดการความรับผิดชอบที่มากขึ้นได้ดีเพียงใด