โค้ชจุดแข็ง พัฒนาจากดีไปยอดเยี่ยม

การโค้ช (Coaching) คือการพาคนจากจุด A ไปยังจุด B 

โค้ช เป็นเพื่อนชวนคิด โดยพยายามใช้คำถามตั้งคำถามให้โค้ชชี่หาทางไปสู่จุด B ด้วยตนเอง

คนมักจะเข้าใจว่า การโค้ชนั้นใช้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผลงาน หรือคนที่มีความเครียดเท่านั้น

ที่จริงแล้ว ในการโค้ชผู้บริหาร หรือ Executive Coach เรามักมุ่งความสนใจไปที่การโค้ชจุดแข็ง

แล้วการโค้ชจุดแข็งทำอย่างไร

มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ครับ

1. ระบุจุดแข็งของโค้ชชี่ออกมา 3-5 ข้อ

2. เลือกจุดแข็งที่คิดว่ามีนัยต่ออนาคต 1 ข้อ

3. วางแผนพัฒนาจุดแข็งนั้น

4. ลงมือทำตามแผน

5. ติดตามและประเมินผล

เรามาดูตัวอย่างกันครับ

ทอม เป็น CMO – Chief Marketing Officer ซึ่งเป็นหนึ่งในสองคนที่ถูกวางไว้ว่าเป็น CEO คนต่อไป

โดยทอมมีเวลาเตรียมตัว 1 ปี บริษัทมีแผนพัฒนาให้โดยยึด 10 20 70 framework

โดย 20% ให้มี Mentor/Coach ในแผนพัฒนาหรือ IDP – Individual Development Plan 

หลังจากบริษัทและทอม เลือกจ้างโค้ชผู้บริหารจากภายนอกมาได้แล้ว 

ทอมและโค้ชตัดสินใจที่จะใช้แนวทางโค้ชจุดแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมทอมให้เป็น CEO ในอนาคต

เรามาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้การโค้ชจุดแข็งของทอมกันครับ

1. ระบุจุดแข็งของโค้ชชี่ออกมา 3-5 ข้อ

ทอมพบว่าจุดแข็งของเขาคือ 

ก. Influencing Stakeholders 

ข. การตั้งคำถาม 

ค. การฟัง 

ง. Critical Thinking 

2. เลือกจุดแข็งที่คิดว่ามีนัยต่ออนาคต 1 ข้อ

ทอมใช้เกณฑ์ว่า เขาจะเลือกจุดแข็งข้อไหนมาพัฒนา โดยใช้แนวทาง ที่เรียกว่า H.E.R. คือ 

High Impact = มีนัยกับธุรกิจในปัจจุบัน 

Ease to implement = ง่ายในการลงมือทำ

Relate to Strategy = เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัท

ทอมคิดว่า “การตั้งคำถามในการโค้ช” ของเขาทำได้ดี แต่เขาคิดว่าสามารถขยับไปสู่ “ยอดเยี่ยม” ได้

3. วางแผนพัฒนาจุดแข็งนั้น

โค้ชแนะนำแนวทางจากหนังสือ  Go – put your strengths to work by Marcus Buckingham โดยมีแนวคำถามดังนี้

คำถามเพื่อการพัฒนาจุดแข็ง

a. คุณจะทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนา….(จุดแข็ง) 

b. คุณควรจะอ่านหนังสือเล่มใดบ้าง  

c. คุณควรจะไปเข้าอบรมวิชาไหนบ้าง  

d. มีงานวิจัยอะไรที่ควรจะทำบ้าง

e. ใครที่คุณควรสังเกตการณ์การทำงานเขาซักระยะหนึ่ง

f. Mentors คนไหนที่ควรไปคุยด้วยเพื่อพัฒนาจุดแข็งข้อนี้

g. เราจะไปสอน เรื่องที่เราทำได้ดีนี้ (จุดแข็ง) ให้กับใครได้บ้าง

เราลองมาดูคำตอบจากคำถามชุดนี้สำหรับการพัฒนาจุดแข็งเรื่อง

“การตั้งคำถามในการโค้ช”

a.1 เมื่อมีคนถามความเห็นตั้งคำถามกลับ วันละ 1 ครั้ง

a.2 ฝึกเขียนเรื่องสั้นการโค้ชด้วยคำถาม 1 ครั้ง/สัปดาห์

a.3 จินตนาการ 1ครั้ง/สัปดาห์ ว่าถูกโค้ชโดย Peter Drucker สังเกตคำถามที่ใช้

b.1 ฟัง Audio book Quiet Leadership ของ David Rock วันละ 15 นาที โฟกัสที่การถาม

c. คุณควรจะไปเข้าอบรมวิชาไหนบ้าง – ไม่มี (ยังไม่พร้อมจะเข้าอบรมในช่วงนี้)

d. 1 บันทึก Question Diary ทุกวันสังเกตคำถามดี ๆ จากทุกคนรวมเราด้วย

e. ใครที่คุณควรสังเกตการณ์การทำงานเขาซักระยะหนึ่ง – ยังไม่มีในตอนนี้

f.1 คุยกับ Perry Lam 1 ครั้ง/12 เดือน สังเกตคำถาม

f.2 คุยกับ JFC 1 ครั้ง/6 เดือน สังเกตคำถาม

g.1 โค้ช Management Trainee ครั้ง/สัปดาห์ สังเกตวิธีการถามของเรา

g.2 โค้ช Cross Functional Team 1 ครั้ง/เดือน สังเกตวิธีการถามของเรา

แล้วนำคำตอบนี้มาลงในแผนงานทั้งปี 

4. ลงมือทำตามแผน

หลังจากนั้นก็ลงมือทำตามแผนงานนั้น โดยอาจจะมีการปรับแผนตามบริบท

5. ติดตามและประเมินผล

เมื่อครบปี ลองประเมินดูว่า Before – After ของทักษะที่เราเลือกมาพัฒนานั้นเป็นอย่างไร

คราวนี้ พวกเราก็ลองนำแนวทางจากบทความนี้ไปประยุกต์ใช้ในการโค้ชตัวเองดูครับ

หากทำแล้วเวิร์ค ก็ลองนำไปโค้ชทีมงานของเราในลำดับต่อไปครับ