แปลงความรู้ “How To” ให้เป็น “Know-How”

การเข้าถึงความรู้ “How To” นั้นง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เราสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ผ่านการฟังบรรยาย ดู TED Talk ฟัง Podcast หรืออ่านบทความออนไลน์ได้มากมาย

แต่ปัญหาคือ เมื่อเราเรียนรู้จบลง กลับจำเนื้อหาไม่ได้ หรือไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

มาจากการขาด “ปัญญา” ที่เกิดจากการเรียนรู้ผิวเผิน โดยไม่ได้วิเคราะห์ทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้
ปัญญา เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่าน กระบวนการคิด

ขอเสนอ 7 คำถามชวนคิด ที่จะช่วย “How To” ให้กลายเป็น “Know-How” ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 1. เรื่องไหนที่น่าจะประยุกต์ได้ในองค์กรส่วนใหญ่
  ลองวิเคราะห์ว่าเนื้อหาที่เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของเราได้อย่างไร
  ตัวอย่าง: เทคนิคการบริหารเวลาจาก TED Talk อาจถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
 2. เรื่องไหนน่าจะประยุกต์ใช้ได้ต้องมีบริบทที่เหมาะสม
  เนื้อหาบางอย่างอาจนำไปใช้ได้ แต่ต้องอยู่ในบริบทที่เหมาะสม
  ตัวอย่าง: กลยุทธ์การตลาดจาก Podcast อาจเหมาะกับธุรกิจบางประเภทเท่านั้น
 3. เรื่องไหนที่น่าจะนำไปทำแต่ท้าทายความเชื่อเรามาก
  ลองวิเคราะห์ว่าเนื้อหาที่เรียนรู้ขัดแย้งกับความเชื่อหรือประสบการณ์ของเราอย่างไร
  ตัวอย่าง: แนวคิดการเลี้ยงลูกแบบ Laissez-faire อาจขัดแย้งกับความเชื่อของพ่อแม่บางคน
 4. เรื่องไหนที่น่าสนใจมาก แต่เราไม่เคยทราบมาก่อน
  เนื้อหาบางอย่างอาจเปิดมุมมองใหม่ให้กับเรา
  ตัวอย่าง: บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การค้าขายระหว่างประเทศ อาจช่วยให้เราเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจปัจจุบันได้ดีขึ้น
 5. เรื่องไหนที่น่าสนใจมาก และเราเคยทราบมาก่อนแล้ว
  เนื้อหาบางอย่างอาจช่วยย้ำเตือนสิ่งที่เรารู้แล้ว
  ตัวอย่าง: หนังสือเกี่ยวกับการลงทุน อาจช่วยย้ำเตือนหลักการพื้นฐานของการลงทุน
 6. เรื่องไหนที่เราปรารถนาจะไปแชร์ต่อกัลยาณมิตรเรา
  เนื้อหาบางอย่างอาจน่าสนใจสำหรับคนอื่น
  ตัวอย่าง: บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ อาจน่าสนใจสำหรับเพื่อนที่ทำงานด้านเทคโนโลยี
 7. เรื่องไหนทำให้เรา Think Again เยอะที่สุด
  เนื้อหาบางอย่างอาจท้าทายความคิดและกระตุ้นให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่เรารู้
  ตัวอย่าง: บทความเกี่ยวกับปรัชญา อาจทำให้เราตั้งคำถามกับความหมายของชีวิต
  การตอบคำถามเหล่านี้ จะช่วยให้เรามี “ปัญญา” ที่เกิดจากการเรียนรู้

“ปัญญา” นี้จะช่วยให้เราสามารถ วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ และ สื่อสาร ความรู้ “How To” ได้อย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็น “Know-How” ที่มีโอกาสจะนำไปใช้ได้จริงมากขึ้นครับ