แนวทางการให้โอกาสทีมงานได้แสดงศักยภาพ

การเปิดโอกาสให้ทีมงานแสดงศักยภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 1. การเปิดโอกาสให้ทีมได้แสดงศักยภาพคืออะไร
 2. มีประโยชน์ต่อ องค์กร หัวหน้า และทีมงานอย่างไร
 3. มีวิธีการอะไรบ้าง
 4. หากเปิดโอกาสแล้วทีมทำออกมาไม่ได้ดีควรทำอย่างไร
 5. หากเปิดโอกาสแล้วแต่ทีมไม่ต้องการอาจจะมาจากสาเหตุใดบ้าง
 6. กระดุมเม็ดแรกคืออะไร
 7. สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ Do & Don’t คืออะไรบ้าง
 8. การเปิดโอกาสให้ทีมงานแสดงศักยภาพคืออะไร:

หมายถึงการให้โอกาสในการรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือการทำโปรเจ็คที่มีความท้าทาย

 1. มีประโยชน์ต่อ องค์กร หัวหน้า และทีมงานอย่างไร:
  • องค์กร: สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และนวัตกรรม
  • หัวหน้า: สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
  • ทีมงาน: ได้รับการพัฒนาทักษะและความเชื่อมั่นในตนเอง
 2. มีวิธีการอะไรบ้าง:
  • ให้โอกาสในการนำโปรเจ็คหรืองานย่อย ๆ
  • ให้คำแนะนำแต่ไม่ควบคุมเกินไป
  • ให้ข้อเสนอแนะและฟีดแบ็คอย่างสม่ำเสมอ
 3. หากเปิดโอกาสแล้วทีมงานทำออกมาไม่ได้ดีควรทำอย่างไร:

ควรให้ฟีดแบ็คที่สร้างสรรค์และชัดเจน และหาทางช่วยเหลือในการปรับปรุง

 1. หากเปิดโอกาสแล้วแต่ทีมงานไม่ต้องการอาจจะมาจากสาเหตุใดบ้าง:

อาจเป็นเพราะความไม่มั่นใจ หรือคิดว่าไม่มีทักษะและความสามารถที่เพียงพอ
หัวหน้าควรคุยหารือเรื่อง Individual Development Plan

 1. กระดุมเม็ดแรกคืออะไร:

การสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสในงานที่เล็กน้อยก่อน จากนั้นค่อย ๆ ขยายโอกาสให้มากขึ้น

 1. สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ Do & Don’t:
  • Do: ให้ฟีดแบ็ค สนับสนุน และให้โอกาสในการปรับปรุง
  • Don’t: ไม่ควรวิจารณ์อย่างรุนแรงหรือให้ความรู้สึกว่าเขาไม่มีโอกาสในการปรับปรุง

การเปิดโอกาสให้ทีมงานแสดงศักยภาพไม่เพียงแต่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม
แต่ยังสร้างความมั่นคงในองค์กรและส่งเสริมการพัฒนาทักษะของทุกคนในทีมงาน