เหตุผลลาออก: ความจริงที่ซ่อนอยู่และวิธีรับมือ

การลาออกของพนักงานมักมีสาเหตุที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์กับหัวหน้าอาจเป็นปัจจัยสำคัญ แต่พนักงานมักไม่เปิดเผยความจริงนี้ตรง ๆ โดยเลือกใช้เหตุผลอื่น เช่น ปัญหาสุขภาพ ครอบครัว หรือโอกาสก้าวหน้าที่ดีกว่า

สัญญาณเตือนที่หัวหน้าควรรู้

เหตุผลลาออกไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม: พนักงานที่อ้างว่าลาออกเพราะสุขภาพ แต่กลับไปทำงานที่อื่นอย่างรวดเร็ว หรืออ้างว่าไปดูแลครอบครัว แต่กลับไปทำงานในเวลาอันสั้น อาจเป็นสัญญาณว่าเหตุผลที่แท้จริงถูกปกปิด

อัตราการลาออกสูง: หากมีพนักงานลาออกหลายคนในเวลาใกล้เคียงกัน โดยให้เหตุผลที่คล้ายคลึงกัน หัวหน้าควรพิจารณาว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

วิธีค้นหาความจริง

1. ทบทวนตนเอง: หัวหน้าควรสำรวจพฤติกรรมและวิธีการบริหารงานของตนเองอย่างตรงไปตรงมา

2. ขอความเห็นจากผู้อื่น: ปรึกษาหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ลูกน้องที่ไว้ใจได้ เพื่อรับฟังมุมมองที่แตกต่าง

3. วิเคราะห์ข้อมูล: อ่านแบบสอบถามการลาออก (Exit Interview) เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุการลาออกที่แท้จริง

หากไม่มีใครกล้าบอกความจริง

หัวหน้าอาจต้องพิจารณาว่าตนเองมีบุคลิกหรือพฤติกรรมที่ทำให้คนอื่นไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา การปรึกษา Mentor หรือ Coach อาจช่วยให้มองเห็นจุดบอดของตนเองและปรับปรุงพฤติกรรมได้