เราอาจเป็นสาเหตุทำให้หัวหน้าล้วงลูก : มุมมองและแนวทางแก้ไข

หลายคนคงเคยรู้สึกอึดอัดใจเมื่อต้องทำงานกับหัวหน้าที่ชอบ “ล้วงลูก” อยู่เสมอ บางครั้งอาจมองว่าหัวหน้า Micro-manage หรือ ไม่ Empower ลูกน้อง แต่ลองมองมุมกลับกัน เราลองทบทวนตัวเองก่อนว่า “เราอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหานี้ได้อย่างไร”

หัวหน้าเป็นแบบนี้กับทุกคนหรือไม่

ถ้าหัวหน้าเป็นแบบนี้กับทุกคน แสดงว่าเป็นสไตล์การทำงานของเขา คงยากที่จะเปลี่ยนแปลง

แต่ถ้าหัวหน้าเป็นแบบนี้กับเรา หรือเป็นกับเรามากกว่าคนอื่น ลองอย่าเพิ่งคิดไปเองว่า “เขาไม่ไว้วางใจเรา”

ลองทบทวนตัวเองด้วยชุดคำถามเหล่านี้:

1. ตัวเราอาจเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุได้อย่างไร:

– เราสื่อสารความคืบหน้าของงานให้หัวหน้าเข้าใจชัดเจนหรือไม่

– เรารายงานงานตรงต่อเวลาและครบถ้วนหรือไม่

– งานของเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หัวหน้าคาดหวังหรือไม่

2. เรารายงานความคืบหน้างานถูกจริตเพียงใด:

– เราใช้รูปแบบและวิธีการรายงานที่หัวหน้าเข้าใจง่ายหรือไม่

– เราเน้นประเด็นสำคัญและข้อมูลที่จำเป็นหรือไม่

– เราริเริ่มเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่

3. เราทำงานตกหล่นบ่อยในรายละเอียดเพียงใด:

– เราตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งหรือไม่

– เราใส่ใจรายละเอียดและความเรียบร้อยของงานหรือไม่

– เรามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่

4. เรามักบอกโอเคแต่ผลมักตรงกันข้ามบ่อยเพียงใด:

– เราประเมินศักยภาพของตัวเองและงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมหรือไม่

– เรากล้าที่จะบอกปฏิเสธเมื่องานเกินกำลังหรือขัดต่อความสามารถของเราหรือไม่

– เรามีวิธีแก้ไขปัญหาหรือเสนอแนวทางอื่นเมื่อไม่สามารถทำงานตามเป้าหมายได้หรือไม่

5. เขามัก Surprise ทางลบเรื่องงานเราบ่อยเพียงใด:

– เรามีการวางแผนงานล่วงหน้าและแจ้งให้หัวหน้าทราบหรือไม่

– เราแจ้งเตือนปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับหัวหน้าหรือไม่

– เรามีแผนสำรองเผื่อไว้กรณีฉุกเฉินหรือไม่

แนวทางแก้ไข:

สื่อสารอย่างชัดเจน:

– รายงานความคืบหน้าของงานเป็นประจำ

– แจ้งปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

– เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ทำงานให้มีประสิทธิภาพ:

– ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่ง

– ใส่ใจรายละเอียดและความเรียบร้อยของงาน

– รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบต่อคำพูดและคำสัญญา:

– ประเมินศักยภาพของตัวเองและงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม

– กล้าที่จะบอกปฏิเสธเมื่องานเกินกำลังหรือขัดต่อความสามารถของเรา

– เสนอแนวทางแก้ไขหรือวิธีอื่นเมื่อไม่สามารถทำงานตามเป้าหมายได้

สร้างความน่าเชื่อถือ:

– มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ

– รักษาคำพูดและสัญญา

– ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

เพิ่มเติม:

– พูดคุยกับหัวหน้าอย่างตรงไปตรงมา แต่อ่อนน้อมถ่อมตน

– อธิบายว่าเราเข้าใจความกังวลของเขา

– เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้

– หาสาเหตุร่วมกันว่าอะไรคือสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงได้

– ใจเย็น อดทน และพยายามหาทางออกร่วมกัน

สุดท้าย:

การทำงานกับหัวหน้าที่ชอบล้วงลูกอาจสร้างความอึดอัดใจ แต่ลองมองในมุมมองใหม่ว่าทำให้เราเก่งขึ้นเพราะต้องรอบคอบและเข้าใจในรายละเอียดของงานมากขึ้น