เมื่อลูกทีมไม่ทำตามที่หัวหน้าพูด: กลยุทธ์การสื่อสารที่ชาญฉลาดสำหรับ Knowledge Workers

ในบริบทของ Knowledge Workers ที่ต้องใช้ความคิดและวิจารณญาณ งานมักมีความซับซ้อนและความคิดเห็นของหัวหน้ากับลูกทีมอาจไม่ตรงกันเสมอไป หัวหน้าที่เก่งจะสามารถสื่อสารและโน้มน้าวลูกทีมให้เห็นด้วยได้ แต่บางครั้งลูกทีมก็ยังไม่เห็นด้วย

สิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำเมื่อลูกทีมไม่ทำตามคำสั่ง:

. พูดเสียงดังขึ้น: การตะโกนหรือพูดเสียงดัง จะยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดและลูกทีมต่อต้านมากขึ้น 

. พูดซ้ำวนมากขึ้น: การพูดสิ่งเดิมซ้ำ ๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลง จะทำให้ลูกทีมรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สนใจ 

. อธิบายความเชื่อตัวเองมากขึ้น: การเน้นย้ำความคิดเห็นของตัวเองโดยไม่ฟังลูกทีม จะทำให้ลูกทีมรู้สึกไม่ valued และไม่เปิดใจรับฟัง 

. ตำหนิลูกทีมว่าดื้อ / อัตตาสูง: การกล่าวหาว่าลูกทีมดื้อรั้นหรืออัตตาสูง จะสร้างบรรยากาศที่เป็นปฏิปักษ์และปิดกั้นการสื่อสาร 

. ตำหนิลูกทีมว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลง: การตำหนิว่าลูกทีมไม่ยอมเปลี่ยนแปลง จะทำให้ลูกทีมรู้สึก defensive

สิ่งที่หัวหน้าควรทำเมื่อลูกทีมไม่ทำตามคำสั่ง:

1. ฟังอย่างตั้งใจ: สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจมุมมองของลูกทีม ฟังเหตุผลของพวกเขาและพยายามมองสถานการณ์จากมุมมองของพวกเขา 

2. ถามคำถาม: ถามคำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ลูกทีมคิดและอธิบายเหตุผลของพวกเขาเพิ่มเติม 

3. อธิบายอย่างมีเหตุผล: อธิบายมุมมองของคุณอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา และใช้เหตุผลสนับสนุน 

4. หาจุดร่วม: มองหาวิธีประนีประนอมหรือจุดร่วมที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ 

5. เน้นย้ำเป้าหมายร่วม: จดจำเป้าหมายร่วมของทีมและเน้นย้ำว่าวิธีการทำงานของคุณจะช่วยบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น 

6. ให้เกียรติแบบมืออาชีพ: ให้เกียรติ มองเขาว่าเป็นเพื่อนร่วมงานมืออาชีพ แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขาก็ตาม 

7. อดทน: การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและพฤติกรรมต้องใช้เวลา อดทนและใจเย็นกับลูกทีม 

8. เปิดใจรับฟัง:“แสดงให้เห็นถึงความเปิดรับต่อข้อเสนอแนะ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณเมื่อจำเป็น”

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การสั่งงาน แต่เป็นการโน้มน้าว ชี้นำ และสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การฟังอย่างตั้งใจ และความเคารพ ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกทีม และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ