เมื่อคนทำงานพลาดทำปัญหาให้เป็นโอกาส

การทำงานพลาดของ Knowledge Workers เป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนสูง 

งานที่ต้องใช้ดุลพินิจจึงอาจจะเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ง่าย

ในขณะที่คนที่ทำงานพลาดบางคนกลับทำให้ปัญหาเป็นโอกาส

1. เขามีทัศนคติที่ดีอย่างไร

2. เขามีพฤติกรรมที่ดีอย่างไร

3. เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นแบบนั้นได้อย่างไร

4. ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์

5. ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ

6. ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจในไทย

เมื่อคนทำงานผิด ทำปัญหาให้เป็นโอกาส

1. ทัศนคติที่ดี

– มองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว

– ยอมรับความผิดพลาด ไม่โทษคนอื่น

– มองหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข

– เรียนรู้จากประสบการณ์ ผิดพลาดครั้งเดียว ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง

– มองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้

2. พฤติกรรมที่ดี

– แสดงความรับผิดชอบ แจ้งหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ

– เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง proactive

– ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ได้รับผลกระทบ

– เรียนรู้เพิ่มเติมจากงานที่ผิดพลาด

– ปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

3. พัฒนาตัวเอง

– ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา

– เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ เพิ่มเติม

– พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

– ฝึกฝนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

– เรียนรู้จาก mentor หรือผู้มีประสบการณ์

4. ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์

– โทมัส เอดิสัน ทดลองผิดพลาดกว่า 10,000 ครั้ง ก่อนที่จะประดิษฐ์หลอดไฟสำเร็จ

– อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ถูกไล่ออกจากโรงเรียน 2 ครั้ง ก่อนที่จะกลายเป็นนักฟิสิกส์ชื่อดัง

– เจ.เค. โรว์ลิง ถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธต้นฉบับแฮร์รี่ พอตเตอร์ 12 ครั้ง ก่อนที่จะตีพิมพ์และประสบความสำเร็จ

5. ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ

บริษัท 3M และการค้นพบ Post-it Notes คือตัวอย่างของการทำงานผิดพลาดที่เปลี่ยนเป็นสินค้าที่ประสบความสำเร็จ ความพยายามที่จะพัฒนากาวที่แข็งแรงกลับกลายเป็นกาวที่ไม่เหนียวนัก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ Post-it Notes

6. ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจในไทย

ซีอีโอที่ประสบความสำเร็จหลายคน 

มักมีประสบการณ์ล้มเหลว และผิดพลาดตอนเป็น C-Level หรือตอนเป็น CEO ในช่วงแรก 

หลังจากนั้น เขาจะนำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน 

และทำให้โอกาสผิดพลาดในเรื่องเดิมน้อยลง

การทำงานผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัว สิ่งสำคัญคือต้องมีทัศนคติที่ดี พฤติกรรมที่ดี และเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเอง การเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส จะช่วยให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต

ประโยชน์ที่สำคัญมากก็คือ…หากเราเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดและความล้มเหลว 

จะทำให้พัฒนาการเรื่องดุลพินิจ และ Critical Thinking ของเราพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วขึ้นมาก