สิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำ: หลักปฏิบัติเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

บทนำ

ในฐานะหัวหน้า การบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ หัวหน้าที่ดีควรมีบทบาทชัดเจนในการสื่อสารกฎเหล่านี้ ดำเนินการเมื่อมีการละเมิด และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนเคารพกฎระเบียบ

อย่างไรก็ตาม ยังมีบางสิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำเมื่อพูดถึงกฎระเบียบ พฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน ขวัญกำลังใจของพนักงาน และภาพลักษณ์ของหัวหน้าเอง

1. ไม่เข้มงวดปล่อยให้ผ่านการทดลองงาน

บ่อยครั้งพนักงานใหม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในช่วงทดลองงาน หัวหน้าบางคนอาจลังเลที่จะดำเนินการ เนื่องจากกลัวว่าจะสูญเสียพนักงานไป อย่างไรก็ตาม การละเลยพฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลเสียในระยะยาว พนักงานที่ละเมิดกฎระเบียบตั้งแต่เนิ่น ๆ นั้นมีแนวโน้มที่จะทำผิดซ้ำในอนาคต

แนวทางปฏิบัติ:

– ประเมินพนักงานใหม่ในช่วงทดลองงานอย่างรอบคอบ

– จัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด

– พิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาจ้างหากพนักงานไม่ปรับปรุงพฤติกรรม

2. สร้างกฎระเบียบใหม่แทนที่จะใช้มาตรการที่มีอยู่

หัวหน้าบางคนพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพนักงานที่ละเมิดกฎระเบียบด้วยการออกกฎระเบียบใหม่แทนที่จะใช้มาตรการที่มีอยู่ วิธีการนี้สร้างความยุ่งยากซับซ้อนและไม่จำเป็น พนักงานอาจสับสนกับกฎระเบียบที่มากมาย

แนวทางปฏิบัติ:

– ใช้มาตรการที่มีอยู่ เช่น การตักเตือน การลงโทษ

– อธิบายกฎระเบียบอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

– ทำให้มั่นใจว่าการตัดเตือนหรือลงโทษ เป็นธรรม เสมอต้นเสมอปลาย

3. ละเลยการละเมิดกฎระเบียบ

การละเลยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งสัญญาณว่ากฎระเบียบไม่สำคัญ พนักงานคนอื่น ๆ อาจเริ่มละเลยกฎระเบียบเช่นกัน

แนวทางปฏิบัติ:

– จัดการกับการละเมิดกฎระเบียบทุกกรณี

– อธิบายเหตุผลเบื้องหลังการลงโทษ

– สร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนเคารพกฎระเบียบ

4. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับพนักงานที่ละเมิดกฎระเบียบ

หัวหน้าบางคนพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพนักงานที่ละเมิดกฎระเบียบ แทนที่จะพูดคุยกับพนักงานโดยตรง พวกเขาอาจบ่นถึงพฤติกรรมนั้นต่อพนักงานคนอื่น ๆ

แนวทางปฏิบัติ:

– พูดคุยกับพนักงานที่ละเมิดกฎระเบียบโดยตรง

– อธิบายพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

– กำหนดแนวทางแก้ไข

บทสรุป

การเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอและยุติธรรม หัวหน้าควรหลีกเลี่ยงการละเลย การสร้างกฎระเบียบใหม่ และการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

โดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ หัวหน้าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคารพกฎระเบียบ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และรักษาขวัญกำลังใจของพนักงาน